Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обсъждане на Наредба за Общинските лечебни заведения

До Общински съвет-Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Д-Р Теодор Оджаков и Стефан Бучаков
Общински съветници
ОТНОСНО:Обсъждане на Наредба за Общинските лечебни заведения

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Като черпим опит от по-големите общини в България,респективно Столична община и като имаме предвид по особения статут на търговските дружества-лечебни заведия,считаме за необходимо да има отделна наредба за тези ТД-общинска собственост,уреждаща текущи и дългосрочни въпроси.

Предложение:
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА предлагаме за обсъждане Наредба за Общинските лечебни заведения.
Предложението за Наредба приложено.

Гр.Русе
23.09.2010

Файлове