Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Отмяна на Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе

Отмяна на Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе – Приложение І, приети с Решение № 522 по Протокол №23/21.03.2013 г. на Общински съвет – Русе и приемане на нови Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе- Приложение І.

Файлове

  • .doc File extension: doc External