Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Правилника за организацията и дейността на обществения посредник в Oбщина Русе

След стартиране на първата процедура за избор на обществен посредник на Община Русе бяха установени няколко несъответствия в неговия текст. Същевремено част от материята уреждаща конкурса беше недостатъчно подробно уредена.

Файлове