Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТНИ ИМОТИ”

(Настоящият правилник е приет с Решение №1090, Прието с Протокол №51/29.09.2006г. и изменен с Решение № 190 Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.,  и Решение № 435 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.,Решение № 563 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г., Решение № 988 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г., Решение № 83 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г., Решение № 231 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г., Решение № 511 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г., Решение № 561 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г., Решение № 771 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г., Решение № 1117 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г., Решение № 31 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г., Решение № 380 Прието с Протокол № 17/28.01.2021 г., с Решение № 474 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г. , Решение № 615 Прието с Протокол № 13.09.2021 г., Решение № 710 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г., Решение № 84 Прието с Протокол № 4/25.01.2024 г.)

Файлове