Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА¸ ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РУСЕ АРТ”

(Приет с Решение № 204 по Протокол № 12/21.06.2012 г., Изменен с Решение № 382 по Протокол № 18/13.12.2012 г., Изменен с Решение № 740 по Протокол № 29/19.09.2013 г.)

Файлове