Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(Правилникът е приет на  основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА с Решение № 15 по протокол № 3/ 15.12.2011г., изменен с Решение № 281/12.07.2012 г., Решение № 528/21.03.2013 г., Решение № 884/23.01.2014 г., изм. с реш.№ 1326/26.02.2015 г., изм. с Решение № 838/19.04.2018г., изм. с Решение № 29/17.09.2018г. на АС-Русе по адм. Дело № 321/2018г.; изм. с Решение № 4/05.12.2019г., изменен с Решение №331/19.11.2020 г., изменен с Решение № 391/28.01.2021 г.,   изменен с Решение № 419/25.02.2021 г., изменен с Решение № 675/14.10.2021 г.,изменен с Решение № 676/14.10.2021 г., изменен с Решение № 18/28.04.2022 г. на АС – Русе  по адм. дело № 740/2021 г., изменен с Решение № 5/05.12.2023 г.)

Русе, декември 2023 г.

Файлове