Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ЗА 2014 ГОДИНА

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

Файлове