Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРАВИЛНИК НА ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА

(Приет с Решение № 359, прието с Протокол № 16/14.12.2020 г. на Общински съвет Русе, изменен с Решение №1223/16.02.2023 г., Решение № 185/28.03.2024 г.)

Файлове