Предложения за извънредната Общинска сесия, която ще се проведе на 9 март