Предложения за 20-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се състои на 25.03.2021 г.