Предложения за 47-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се състои на 20.06.2019 г.