Предложения за 48-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 18.07.2019 г.