Предложения за 49-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 19.09.2019 г.