Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

Предвид извършените изменения на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ обнародвани в Държавен вестник бр.101 от 22.11.2013г. които съгласно Параграф 13 от ЗИДЗМДТ влизат в сила от 01.01.2014г. и с оглед съответствието на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе със закона, се налагат промени, както следва:

Файлове