Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост

В Наредба № 1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост, са установени специални правила за провеждане на тръжни процедури за отдаване под наем на обособени части от имоти – общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения, детски градини и обслужващи звена на общинската образователна система. При спазване на същите са констатирани недостатъци във фактическото провеждане на тръжните процедури, с оглед на недобросъвестно поведение на явилите се кандидати, обуславящо неуспешното приключване на процедурите със сключване на договори за наем.

Файлове