Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

I.Цени за ползване на Градския стадион за футболни срещи:
В края на 2016г. и началото на 2017 година се извърши мащабен ремонт и модернизация на Градски стадион гр. Русе с възложител Министерството на младежта и спорта, което осигури завръщането на ФК „Дунав“ в Русе. Изградени бяха нови електрически мрежи и съоръжения за осветление и модернизиране на стадиона, подменена бе дренажната система, изградена е автоматизирана напоителна система и е положен естествен тревен чим.
Тази инвестиция води до увеличаване на определените с Решение №560 по Протокол Ν 24 от 25.04.2013год. на Общинския съвет базисни цени за ползване на Градския стадион. В чл.59, т. 51.3 от Наредба Ν 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, са определени следните цени за официални футболни срещи от Републиканското първенство :
– за окръжна и „В” група -150.00лв.
– за „Б” група – 225.00лв.
– за „А” група и международни срещи – 300.00лв.”
От страна на ОП „Спортни имоти“ е възложена експертна оценка за определяне на цената за ползване на Градския стадион за провеждане на футболни срещи. При определянето на цените е взето предвид, че стадионът е изцяло реновиран, както и предоставянето на „допълнителни услуги“, имащи отношение към провеждането на футболни срещи – съблекални, оборудван медицински кабинет, конферентна зала, видеонаблюдение, ново озвучаване и осветление, стаи за съдии и делегати на БФС, паркинг, периодична поддръжка на терена с косене, торовнасяне, поливане, персонал и поддръжка на имота.
При определяне на цените от оценителя по метода на сравнителната стойност са използвани данни от реализирани наемни отношения от съпоставими или почти идентични спортни съоръжения.
 

Файлове