Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДЕЯН НЕДКОВ

Общински съветник от групата общински съветници МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“  /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба № 20 – за определяне размера на местните данъци  на територията на Община Русе е приета на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси с Решение № 79 по Протокол № 7/28.02.2008 г., изменена с Решение № 447 по Протокол № 22/29.01.2009 г., решение № 748 по Протокол № 35/10.12.2009 г., решение № 783 по Протокол № 37/28.01.2010 г, решение № 1098 по Протокол № 54/27.01.2011 г., решение № 1129 по Протокол № 56/24.02.2011 г., решение № 25 по Протокол № 3/15.12.2011 г., решение № 266 по Протокол № 13/12.07.2012 г., решение № 841 по Протокол № 32/12.12.2013 г.; изм. с Решение № 1308  по Протокол № 47/26.02.2015 г., Решение № 186 по Протокол № 8/21.04.2016 г; Решение № 335 по Протокол № 13/19.09.2016г., Решение № 401 по Протокол № 16/15.12.2016 г. Решении № 231 по Протокол № 11/31.07.2020г.)   

В чл. 41 ал.1 се определят стойностите на компонентите определящи Данък МПС за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т., годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т.2

            ЕК ( екологичен компонент ), този компонент е въведен от законодателя за да стимулира закупуването на по-нови автомобили,  а не да наказва собствениците на по-старите. Това е видно от лявата част на коефициентите приети в ЗМДТ, като 60% е намалението за Евро 6 и 10% е увеличението за Евро 1 и 2, спрямо ставката за Евро 3.

            Предлагам ЕК да се приеме на минималните ставки за всяка категория, като основните ми аргументи са че:

– разликата между Евро 6 и  Евро 1 и 2 е близо 3 пъти ( 275% ), а между Евро 5 и  Евро 1 и 2 е близо 2 пъти ( 183% ) която разлика е достатъчно стимулираща да се закупуват автомобили с Евро 6 и 5.

– предвиждат се промени в Наредба № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства . Видно от промените на  горепосочената наредба автомобилите ще бъдат разделени в пет екокатегории. В кoя eкoлoгичнa групa щe пoпaднe aвтoмoбилът щe зaвиcи oт Евро oт 1 дo 6 кaтeгoриятa или дaтaтa нa първa рeгиcтрaция и кoличecтвoтo врeдни гaзoвe, кoитo oтдeлят. Зa цeлтa нa вcякa кoлa щe бъдe cлoжeн eкocтикeр. В зaвиcимocт oт тoвa дaли aвтoмoбилът e дизeлoв или бeнзинoв щe ce мeри cъoтвeтнo димнocт или cъдържaниe нa въглeрoдeн oкcид в oтрaбoтeнитe гaзoвe, кaтo oт пoкaзaниятa cъщo щe зaвиcи в кoя групa щe пoпaднe автомобилът.

Цeлтa нa прoмeнитe e нaй-зaмърcявaщитe aвтoмoбили дa бъдaт cпирaни в oпрeдeлeни зoни нa грaдa или дни, кoгaтo ca рeгиcтрирaни пикoви cтoйнocти нa врeдни eмиcии във въздухa. Тoвa щe ce рeшaвa oт oбщинaтa. Засега тази категоризация няма да влияе върху данъка на автомобила но показва, че екологичната категория на автомобила посочена в Свидетелство за регистрация на мпс ( талон на автомобила ) не винаги отговаря на действителното техническо състояние на автомобила и на количеството вредни газове които отделя.

            ИмК ( имущественият компонент ) се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила

Законодателя ясно е дефинирал стойностите на Кгп , като е оставил на Общинския съвет свобода за определяне само на  СkW.

            На предходно заседание на Общиснки съвет беше прита Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци. Тогава попитах “Общинска администрация“ този Данък МПС, повече като имуществен или повече като пътен го приемат? Ако е повече  като имуществен с какво  мощността на двигателя ( kW )  определя стойността на имуществото? Как се остойностява автомобил само по  мощността на двигателя ( kW ), без да знаем: марка, модел, екстри, външен вид и техническо състояние? Защо автомобил с мощност 75 kW заплаща ДВА пъти по-голям данък от автомобил с мощност 74 kW, и то при еднаква година на производство и еднаква екокатегория? Защо за само  1 kW разлика се заплаща ДВА пъти по-голям данък? Това означава ли, че стойността на автомобил  75 kW е ДВА пъти по-голяма от  стойността  на автомобил  74 kW ? Защо от години в обществото се говори за “малкия данък“ и “големия данък“ на автомобилите?

В интернет пространството също не може да се намери отговор или информация  на тема: «Остойностяване на  автомобил само по  мощността на двигателя».

            Видно от Бюджет 2020 се очакват постъпления от Данък МПС в размер на 6 600 000 лева и планирани разходи от 5 269 000 лева за Дейност 606 «Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа». Това показва, че 80% от  събрания Данък МПС се използват предимно  за поддържане на улиците и ние трябва да разглеждаме този данък  повече като пътен отколкото като  имуществен. Тук трябва да си зададем въпросът, има ли причинно-следствена връзка между мощността на двигателя и износването на пътната настилка? При търсенето на отговор в интернет не успях да намеря дори минимална връзка или нещо подобно. Единствената подобна тема която прочетох, е за връзка между маса на автомобила и износване на пътна настилка…

Срокът за предложения и становища по проекта за наредба е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на ОбС-Русе.Област за прикачени файлове

Файлове