Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Русе и издаване на сертификати клас В

С направените промени в Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ) се цели да се насърчат производства и услуги с висока добавена стойност, да се повиши регионалната икономическа активност и генериране на заетост чрез откриване на нови високопроизводителни работни места. Мерките са в съответствие с основните цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен растеж и целят трайно преодоляване на спада в спада в инвестиционната активност в страната.
Промените се реализират чрез оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на инвестиционните проекти, като се увеличават правомощията на общините за провеждане на политиката за насърчаване на инвестициите. С промените в ЗНИ се въвежда възможност кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В, чийто праг за сертифициране е по-нисък от минималния за клас Б.
Кметът на общината(чл.11, ал.2 ЗНИ):

Файлове

  • .doc File extension: doc External