Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба N 25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части

Правната норма на чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ предвижда, че ако заповед за премахване на незаконен строеж не се изпълни доброволно в определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от общината по ред, определен с наредба на общинския съвет. Визираното правило налага изработване, приемане и прилагане на такъв подзаконов нормативен акт, който да урежда условията и реда за принудително изпълнение на влезли в сила заповеди на Кмета на Община Русе за премахване на незаконни строежи или части от тях от служителите за контрол по строителството на Общината.

Файлове