Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2014 година

Съгласно чл.4, ал.3 от Наредба № 1 за общинската собственост, приета от Общински съвет-Русе, ежегодно, до 30 юни, кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

Файлове