Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе

Приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА с Решение № 15 по протокол № 3/ 15.12.2011г., изменен с Решение № 281/12.07.2012 г., Решение № 528/21.03.2013 г., Решение № 884/23.01.2014 г.

Файлове

  • .docx File extension: docx External