Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане Правилник за организацията и дейността на общинския посредник на Община Русе, област Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
град Русе

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
ОТНОСНО: Приемане Правилник за организацията и дейността на общинския посредник на Община Русе, област Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
След проведените обсъждания в ПК на ОбС и на заседанието му през месец март, бяха направени редица предложения по изготвения от нас проект за правилник. Постарали сме се да ги включим в този преработен Правилник. Поддържаме мотивите, развити в първото ни предложение.
Предвид гореизложеното, предлагаме на Общинския съвет – Русе да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.На основание чл. 21а, ал. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Закона за омбудсмана и чл. 5, ал. 3 във връзка с чл.5 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе ПРИЕМА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ.

Вносители:
За РЕД – д-р Теодора Константинова:
за Инициатива – Русе – Искрен Веселинов:

Файлове