Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 11 ноември 2019 година, начало 14:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха всички.

Г-н Г. Григоров: Уважаеми госпожи и господа, моля всички да станем и да изслушаме химна на България и на Европейския съюз.

Изслушване на Химна на Република България.

Изслушване на Химна на Европейския съюз.

Г-н Г. Григоров: Благодаря ви. Уважаеми госпожи и господа народни представители, общински съветници, кметове, жители и гости на Община Русе, позволете ми в началото на настоящата тържествена церемония да изкажа своята благодарност на председателя на Общинската избирателна комисия господ ин Николай Братованов и на неговия екип за успешно проведените местни избори. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми господин  Милков, уважаеми кметове на кметства, поздравявам ви за постигнатия успех. Вие получихте подкрепата на жителите на общината, които оцениха вашите програми и предизборни обещания. Сега е време да оправдаете указаното ви доверие, да подходите с професионализъм и отговорност при решаването на всеки един казус. Да започнете с решаването на най-неотложните задачи, а именно тези свързани с екология, инфраструктура, транспорт, проблеми на малките населени места, крайни квартали и други. Но най-важното, което трябва да постигнете е да създадете такива условия на живот за висок жизнен стандарт и за високо качество на живот, които да върнат русенци в нашата община. Изпълнявайки високите цели, които сте си поставили ви пожелавам, докато обичате Русе и работите за него да бъдете обединени, защото само така може да бъдете пример за идните поколения, такъв какъвто за нас са Петър Винаров, Кирил Старцев, Силаги и много други. Следвайте техният пример, защото те успяха да променят хода на историята. В качеството си на представител на държавната власт ви уверявам в категоричната подкрепа на Областна администрация – Русе, която ще продължа да оказвам. Пожелавам ви здраве, мъдрост и дръзновение. Работете ефективни и винаги в интерес на хората. Успешен мандат и на добър час! А, сега давам думата на господин Николай Братованов – председател на Общинската избирателна комисия да представи резултатите от проведения вот.

Г-н Н. Братованов: Благодаря. Уважаеми дами и господа, на проведените избори на 27 октомври за общински съветници гласуваха 56176 избиратели, чиито гласове се разпределиха по следния начин: ПП ГЕРБ получи 15 съветника в местния парламент, Местна коалиция „ БСП за България“ 14 съветника, Местна коалиция ВМРО, Българско национално движение 8, Местна коалиция Съюз на демократичните сили 4, Демократична България Обединение 3, Политическа партия Атака и Движение за права и свободи по 2 мандата, Българска социалдемократическа партия, политическа партия Възраждане, Местна коалиция „Заедно за промяна“, Български демократичен център по 1. Сега ще прочета поименно имената на всички избрани за общински съветници, като ще помоля те да заемат мястото на трибуната за полагането на клетва: Александър Нанев Неделчев, моля заповядайте. Алисe Кямилова Муртезова, Асен Иванов Даскалов, Бедрос Левон Пехливанян, Борислав Пламенов Рачев, Валери Йорданов Иванов, Веселин Тодоров Велчев, Веселко Илиев Цветков, Владо Владимиров Владов, Галин Николаев Ганчев, Гергана Юлиянова Николова-Спасова, Дауд Мехмед Ибрям, Деана Георгиева Тонева, Деница Красимирова Иванова, Деян Иванов Недков, Диана Иванова Ласонина, Дилян Пламенов Саманджиев, Димитър Илиев Димитров, Евгени Игнатов Игнатов, Екатерина Петрова Иванова, Елеонора Николаева Николова, Елисавета Донева Досева, Елка Матева Симеонова, Енчо Илиев Енчев, Иван Йосифов Кюркчиев, Иван Костадинов Иванов, Иван Петров Григоров, Иво Колев Пазарджиев, Йовчо Георгиев Смилов, Йорданка Миронова Даневска, Косю Тодоров Станев, Кристиян Георгиев Иванов, Кънчо Асенов Йорданов, Луиза Красимирова Попова, Милко Борисов Костадинов, Мирослав Петров Славчев, Митко  Христов Кунчев, Михаил Петков Илиев, Наталия Георгиева Кръстева, Орлин Йорданов Дяков, Пламен Христомиров Рашев, Пламен Янков Цветков, Росица Борисова Георгиева, Светлозар Георгиев Симеонов, Станимир Стефанов Станчев, Стоян Борисов Христов, Теодора Димитрова Константинова-Гайрева, Тодор Трифонов Койнов, Траян Тихомиров Тотев, Христо Иванов Белоев. До насрочване на днешното заседание Свилен Филипов Иванов изрази воля, че не желае да встъпи в длъжност, поради което с решение от 8 ноември 2019 година Общинската избирателна комисия – Русе обяви за избран следващия общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, това е Иван Петров Иванов, който моля също да дойде на сцената. Уважаеми дами и господа, с настоящата церемония вие сте призовани да положите клетва, след полагането ѝ ще встъпите в длъжност с мандат от 4 години. Не забравяйте, че сте получили доверието на гласоподавателите чрез вашите послания. Сега е настъпил момента тези послания да се изпълняват, както и да се загърбят политическите разделения в интерес на гражданите от общината. Ръководете се от интересите на гражданите на Община Русе и работете за тяхното благоденствие. Моля сега всички да повтарят след мен:

„Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.”

Всички общински съветници положиха клетва.

Г-н Н. Братованов: Моля за удостоверяване на процедурата за полагане на клетва следва да подпишете клетвени листи и да получите удостоверения по същия ред, по който съответно бяхме изброени.

Общинските съветници подписаха удостоверения и клетвени декларации.

            Г-н Н. Братованов: Уважаеми дами и господа освен за общински съветници, важна бе волята на гласоподавателите по отношение избора на кмет на общината и кметове на кметства, След проведения I и II тур за кмет на Община Русе със свое решение ОИК обяви за избран Пенчо Пламенов Милков. Моля, господин Милков да заемете мястото си на трибуната. Със свои решения от 27 октомври и 4 ноември ОИК обяви за избрани и следните кметове на кметства, които ще прочета поименно и моля също да заемат мястото на трибуната за полагане на клетва: кмет на кметство Хотанца Венета Димитрова Недева, кмет на кметство Семерджиево Мюжгян Ахмедова Халилова, кмет на кметство Мартен Димо Александров Тонев, кмет на кметство Бъзън Валентинова Веселинова Цанкова-Борисова, кмет на кметство Басарбово Николай Стефанов Колев, кмет на кметство Николово Златан Ванев Василев, кмет на кметство Просена Радостина Сашева Давидова, кмет на кметство Сандрово Георги Илиев Пенков, кмет на кметство Червена вода Людмила Белчева Маринова, кмет на кметство Тетово Калоян Георгиев Терзиев, кмет на кметство Ново село Мариела Недялкова Йорданова, кмет на кметство Ястребово Ехлиман Ебайзер Етем. Съгласно ЗМСМА следва да бъде положена клетва, за да встъпите в длъжност. Моля, да повтаряте след мен.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Русенска община и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.”

Кметът на Община Русе и всички кметове на кметства от общината положиха клетва.

Файлове