Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ СЕДМОТО ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 19 март 2020 г. в Пленарна зала, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 35, отсъстваха: Иво Пазарджиев, Алисе Муртезова, Валери Иванов, Галин Ганчев, Елка Симеонова, Евгени Игнатов, Екатерина Иванова, Иван Кюркчиев, Иван Петров Иванов, Йорданка Даневска, Кристиян Иванов, Михаил Илиев, Орлин Дяков, Пламен Цветков, Светлозар Симеонов, Стоян Христов.

Заседанието беше открито и ръководено от Пламен Рашев – Заместник-председател на Общински съвет – Русе .

Файлове