Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРОВЕДЕНО НА 10.12.2007 Г. НАЧАЛО: 10.00 Ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 51.

Химн на Република България

ТОЧКА 1
Приветствие на Областния управител към новоизбраните общински съветници.

Г-жа М. Димова: „Уважаеми господин Кмет на Община Русе, уважаеми участници и гости на първото заседание на новоизбрания общински съвет – Русе, уважаеми госпожи и господа, чест и удоволствие е за мен да се обърна към всички вас в този тържествен и важен момент за нашата община.
Днес, новоизбрания Общински съвет – Русе ще положи клетва и ще започне своята работа.
Вие – избраниците на гражданите ще поемете отговорността да реализирате надеждите им за по-добър живот.
Искрено ви желая да съхраните спечеленото доверие.
Нека в края на вашия мандат, русенци не съжаляват за направения избор.
Също така, надявам се, че в бъдещата си дейност ще заложите на екипността и ще забравите личните и политическите си пристрастия.
През изминалите години успяхме да установим открит диалог между централната и местната власт и органите на местното самоуправление. Това ни помогна да решаваме ефективно конкретните проблеми на общината. Нека взаимното доверие и партньорството бъдат ключови принципи в работата, която ни предстои.
Уверявам ви, че като Областен управител ще градя мостове на сътрудничество, а не стени на разделение помежду ни. Нашите обединени усилия ще осигурят по-добри възможности за развитие на Община Русе. нека заедно да допринесем за подобряване на инфраструктурата, привличане на сериозни инвеститори и разкриване на нови работни места. По този начин ще отговорим на високите очаквания на гражданите и бизнеса, свързани с членството ни в Европейския съюз.
В предизборната кампания чухме щедри обещания за привличане на финансов ресурс от европейските фондове. Но средствата по Оперативните програми не са даденост, а просто една възможност. Затова бъдете активни и използвайте пълноценно предоставената възможност, така че да превърнете Русе в модерна европейска община.
Разбира се, много важен аспект от дейността на всеки Общински съвет е законосъобразността на неговите решения. Практиката показва, че административния контрол, упражняван от Областна администрация, осигурява по-голяма ефективност в работата на местните органи. Считам, че с взаимно доверие и добра предварителна подготовка актовете на Общинския съвет и Кмета ще бъдат в съответствие със законоустановените норми.
В заключение бих искала да пожелая на общинските съветници много здраве, мъдрост, воля и съзидателна енергия. Нека с делата си докажете пред русенци, че са избрали най-достойните представители, които да защитават обществения интерес.
Успешен мандат и на добър час!
Сега давам думата на Председателя на Общинска избирателна комисия Камелия Нейкова за огласяване на изборните резултати за избор на общински съветници.”

Файлове

  • 1.doc File extension: doc External