Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – РУСЕ, Проведено на 27 декември 2007 г. Начало: 13 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 50. Отсъства Силвия Крушкова.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: „Преди да започнем по дневния ред трябва да направя няколко съобщения. Със свои декларации, съответно учредителни протоколи и пр. са учредени още три групи в ОбС – групата на „Атака”, която се представлява от Атила Минев, Инициатива „Русе”, която се представлява от Ростислав Златарски и групата РЕД, която се представлява от Теодора Константинова. Това бяха, както знаете, очаквани неща.”

Г-н Божидар Йотов: „Уважаеми дами и господа общински съветници, позволете ми още веднъж да ви честитя избирането ви за общински съветници в Община Русе, да честитя на всички коледните празници, да пожелая весели Новогодишни празници и да честитим именния ден на днешните именници. Да ви кажа, че Община Русе е подготвила за всеки един от вас по един подарък – това е почетната значка с герба на Русе, позволете ми символично да я връча на Председателя на ОбС, останалите ще си ги получите в края на заседанието.”

Г-н Искрен Веселинов: „Присъединявам се към поздравите за именниците и за празниците, които минаха, както и с пожелания за приятни следващи празници.
Минаваме към деловата работа. Дневният ред предварително е публикуван, раздаден ви е, има ли някакви предложения за размествания, предложения и пр. по дневния ред? Не виждам. Процедура на гласуване за дневния ред.”

КВОРУМ – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне състав на постоянните комисии.
Вносител: председател ОбС
2. Избор на ръководство на постоянните комисии в Общинския съвет.
Вносител: председател ОбС
3. Определяне на членове на смесените комисии.
Вносител: председател ОбС
4. Определяне брой и избор на зам.-председатели на Общинския съвет.
Вносител: председател ОбС

Файлове