Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ №43 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Проведено на 05 май 2010 г., начало 17:00 часа

От общо 50 общински съветника присъстваха 33. Отсъстваха: Анатоли Станев, Бедрос Пехливанян, Веско Маринов, Георги Пейчев, Данко Павлов, Дениз Зия, Добромир Димитров, Мариан Савов, Мирослав Манолов, Мирослав Славчев, Никола Михайлов, Николай Падалски, Орлин Танов, Росица Вачева, Свилен Лазаров, Силвия Крушкова, Цвети Русинов.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Ваше Високопреосвещенство, Уважаеми господин Областен управител, Скъпи гости от Будапеща, Уважаеми г-н Кмете, колеги общински съветници, дами и господа гости на днешното тържествено заседание на Общинския съвет. Както беше оповестено днес искаме в навечерието на този голям наш русенски празник 6 май да проведен това тържествено заседание на Общинския съвет, разрешете ми да го обявя за открито. Преди да започнем същинската работа предлагам да открием това заседание с Химна на Република България.
Следва Химна на Република България.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми да ми и господа скъпи съграждани ние провеждаме днешното тържествено заседание именно в навечерието на 6 май – Ден на Русе. В историческия календар на всеки народ има светли дати, има празници с непреходно значение. Всеки от тях е повод за национално самочувствие и патриотизъм, източник на духовна сила и енергия. За нас такъв празник е 6 май – Ден на Русе, Ден на Българската армия, ден в който почитаме нашия небесен покровител на град Русе – Свети Георги Победоносец. Празник – символ на сила и патриотизъм, синоним на толерантност и единство, на морал и почтеност.
Тази година се навършват 145 години от създаването на Русенската градска община. Именно преди 145 години на 1 март са се провели избори за общинска управа чрез които Русенската община придобива легитимност. Четиридесет и шест делегирани представители на русенското българско население избират общинска управа, чиято основна грижа, както и на Общинските съвети след това е било благоустрояването на града. Някога, благодарение на умовете и сърцата на първите мъже на Русе, първите предприемачи и първите творци нашият град е възприемал духа на Европа и изграждал самочувствие на европейска митрополия.
Всеки поглед назад към историята на местното самоуправление ни задължава с особен респект да се вглеждаме в делата на тези, които извисиха Русе като един наистина европейски град. Решенията на всички Общински съвети след Освобождението носят съзидателния дух на онова време. Те съхраняват институционалната памет и носят онова морално наследство, което ние сме длъжни да продължим, за да предадем на тези, които ще дойдат след нас. Именно славното историческо минало на Русе е нашето основание за гордост и самочувствие, източник на духовни сили и енергия, именно то ни вдъхновява за изграждане на съвременния облик на нашия град.
Преминавайки към съвремието, в дейността на Общинския съвет през изтеклата 1 година от предходния 6 май имаше дебати и дискусии, имаше и противостоене на становища, имаше много свършена работа, имаше и редица промени. Общинският съвет е арената на политическо противоборство, мястото за сблъсък на позиции и мнения, форум на партийни декларации и становища – всички, надявам се в търсене на правилната идея, която да изразява обществения интерес, да работи за просперитета на нашия град. Действително демокрацията е възможна единствено в условията на многопартийна система. През тази година вече натрупаният по-голям опит правеше работата в местният парламент по-целенасочена и по-резултатна. За изминалата една година ние проведохме общо 15 заседания, от които 11 редовни и 4 извънредни. Разбира се тези 4 извънредни заседания бяха предизвикани от необходимостта от решаване на редица спешни неотложни проблеми възникващи пред нашия град и общината. Приели сме общо 320 решение и актове на Общинския съвет. Убеден съм, че усилията бяха насочени в полза на обществения интерес, за усъвършенстване на градската среда и за подобряването на качеството на живот на нашите съграждани.
Без да правя подробен отчет за работата през този период само ще спомена, че вниманието беше насочено за подобряване на цялостната дейност на Общинския съвет, а също и за по-доброто информационно обслужване, преди всичко на гражданите. За тази цел ние бяхме разработили и интернет страница на местния парламент, целта е да се използват възможностите на глобалната мрежа за по-добра прозрачност в неговата дейност. Нов акцент в нашата работа е включване на допълнителни точки във всяко редовно заседание, които касаят значими за града и русенци въпроси и проблеми, свързани с инфраструктурата, с устройствени планове, с транспортни схеми и така нататък.
За да не Ви отегчавам, в заключение искам с няколко думи да обобщя, че независимо от характера на съществуващите проблеми, тяхното истинско решаване изисква активна гражданска позиция и активно участие на гражданите, като съдействието на медиите е неотменима задача. Само тогава ние можем да почувстваме реалното, истинското участие на общинските съветници в местното самоуправление. Вярвам, че местната власт през този мандат работи за усъвършенстване и утвърждаване на Русе като достоен, конкурентно способен член на голямото европейско семейство.
Убеден съм, че всички ние желаем доброто бъдеще на Русе и работим за това.
Нека Свети Георги ни дава здраве, мъдрост и вяра, сила и воля. Дух и единство за утвърждаване на авторитета и просперитета на нашия град.
Уважаеми дами и господа, уважаеми русенци, честит празник!
Ръкопляскане от зала.
Доц. В. Пенчев: Разрешете ми също за приветствено слово да дам думата на господин кмета, инж. Йотов.
Г-н Б. Йотов: Благодаря Ви. Уважаеми господин Областен управител, уважаеми господин Председател на Общинския съвет, Ваше Високопреосвещенство, Господин Генерален консул на Руската Федерация, уважаеми дами и господа общински съветници, скъпи гости от Будапеща, драги съграждани. За мен е чест да поздравя присъстващите на днешната тържествена сесия, която провеждаме в навечерието на един от най-светлите български празници 6 май. Тук, от тази трибуна искам да изкажа благодарността си към десетките градоначалници и общински съветници, които положиха основите на местното самоуправление и благодарение на чийто труд и вдъхновение Русе се развива като един истински, европейски град. Ние се стараем да бъдем достойни техни следовници и да спазваме идеалите, които те ни завещаха. Нашата цел е с общи усилия, с много постоянство и труд да съградим Русе, нашия общ дом като едно привлекателно място за бъдещите поколения. Нека бъдем постоянни и неотклонни за постигането на тези цели. Не напразно Свети Георги Победоносец е духовният покровител на нашия град, нека и ние бъдем негови достойни последователи. Честит празник на всички!
Ръкопляскане от зала.
Доц. В. Пенчев:Сега давам думата на нашият областен управител на Област Русе, господин Пламен Стоилов, заповядайте.
Г-н П. Стоилов: Уважаеми господин Кмете, Уважаеми господин Председателю на Общинския съвет, Ваше Високопреосвещенство, Уважаеми господин Генерален консул на Руската Федерация, уважаеми дами и господа общински съветници, скъпи гости и съграждани. Щастлив съм, че имам възможността да присъствам на тържествената сесия на Общинския съвет на Община Русе, провеждащ се по повод Празника на нашия град и да поздравя от тази трибуна Общинския съвет, ръководството и служителите на Община Русе и всички русенци с Празника на град Русе. Русе е град с впечатляваща история, неповторима архитектура и уникални природни дадености, което дава основание градът ни да бъде наричан най-европейския град в България и Дунавската столица на страната ни, а ние с основание да се гордеем, че сме част от неговото настояще. Много добро за страната ни неща са се случвали в Русе или са започвали от Русе. Едни от тях са свързани с навлизането на европейската култура в страната ни, други пък са избор на свободолюбивия дух и борба за свобода и справедливост на русенеца, търсещ по-добър живот и социални условия и справедливост. В тази връзка, както за пръв път в България именно в Русе бе извършена първата публична кинопрожекция, така за първи път точно в Русе в края на миналия век стартираха процесите дали началото на демократичните промени в страната ни. Ето защо, ние русенци имаме пълно основание да сме горди с град си и с това, че сме част от него, от неговата история, от неговото настояще, от неговото бъдеще. Аз съм убеден, че Русе има добро бъдеще. Последните години въпреки трудностите, въпреки кризата гардът ни макар и трудно напредва. Привлякоха се чужди инвеститори, русенския бизнес се обърна към образованието, имаме елитен Университет, притегателна сила за младежите от цялата страна. Има редица примери за случили се добри европейски практики и в бизнеса, и в образованието. Работи се по проблемите на вътрешната интеграция, професионалните общности и постигането разбира се на по-цивилизован политически дебат, работещ за каузата на града ни. И не на последно място Русе развива култура, която може да бъде показван и да успява в Европа. Това е една добра база, която може да се надгражда и за да е успешен градежът е важно да има единодействие в усилията на държавната власт, на местната власт и на всички русенци. Като областен управител и представител на Държавата в Област Русе мога да Ви уверя, че лично аз и ръководената от мен администрация ще подкрепяме всички градивни и законосъобразни начинания насочени към просперитета на Русе и областта. Мисля, че с управленските си действия с всичко онова, което досега като държавна власт по отношение на Русе правим до момента доказваме спазването на този изведен от нас приоритетен управленски принцип на регионално ниво. Уважаеми дами и господа, приветствайки Ви в навечерието на Празника на Русе, искам да Ви пожелая освен здраве и много воля, много вдъхновение и амбиция за работа за развитието на града ни. Русе е европейски град като архитектура, като дух и култура и определено заслужава европейско управление. Да работиш за доброто на Русе е признание и чест, но и огромна отговорност. Искам изрично да подчертая, че работата на Общинския съвет, на общинската администрация е изключителна важна за цялостното развитие на града ни и затова което ще се случва за в бъдеще. В тази връзка приеманите от Вас решения са ключови за приоритета на Русе и за възстановяване на загубените в последните 20 години позиции. Още веднъж поздравявайки Ви с настъпващия празник Ви пожелавам здраве, лично щастие и много воля о сила в работата за доброто на обичаният от всички нас град Русе. Честит празник!
Доц. В. Пенчев: А сега уважаеми дами и господа в навечерието на светлия християнски празник на Свети Георги Победоносец с особено удоволствие за мен е чест да дам думата на негово Високопреосвещенство Митрополита на град Русе Неофит.
Митрополит Неофит: Почитаемо събрание, братя и сестри. В навечерието сме на великия християнски празник на Свети Георги Победоносец, в Русе имаме храм в негова чест. През 2003 г. за първи път Русе отбеляза своя празник на този ден, на деня на Свети Георги Победоносец, вече за 8 път. А тогава беше 1700 години от мъченическата кончина на Свети Георги Победоносец. Неговата вътрешна духовна сила вярвам, че всички нас вдъхновява да бъдем силни в защитата на истината, на божествената правда, както той е бил воин на истината, на правдата, на защитата на онеправданите и страдащите, и доблестен воин на империята с християнско име, което защитил до края на живота си. Имаме и в Света Гора Атон, Манастир „Свети Георги Зограф”. Имаме и в Одрин на българските тракийци, и на целия български народ храм „Свети Георги”, който беше въздигнат от руините и отново е вдъхновение на българския дух. Между нас имаме гости от Будапеща, където почти в центъра на града имаме прекрасен български храм „Свети Кирил и Методий”, с прекрасен културен дом, най-големия български храм със самостоятелен монументален в Европа, за което благодарим на братята от Унгария. И тук в Русе, заедно с Гюргево насреща Свети Георги ни обединява и с голяма благодарност към Общинския съвет, към господин Кмета, към всички от които зависеше да бъдем подпомогнати в осъществяването на един общ проект трансграничен проект с Гюргево за получаване на европейски средства за поддържане на нашите храмове, манастири и особено за манастира „ Свети Димитрий Басарбовски”, който се обновява и разхубавява все повече и повече с грижата на всички нас. Сърдечно Ви благодарим за всичко, което правите за епархията на Русе и както Русе наричаме европейска митрополия, сигурно и русенската митрополия ще става все по-европейска заедно със своя любим град. Честит Празник!
Доц. В. Пенчев: Сега дами и господа, искам да напомня, че на 22 април на своето редовно заседание Общинският съвет взе единодушно решение за удостояване на г-н Михаил Торшин, Генерален консул ма Руската Федерация с наградата „Почетен гражданин на град Русе”. Уважаеми г-н Торшин, за мен е особено удоволствие да Ви поканя за връчване на атрибутите на почетния гражданин.
Доцент Васил Пенчев връчи атрибутите на г-н Михаил Торшин.
Ръкопляскане от зала.
Доц. В. Пенчев: Думата има господин Торшин.
Г-н М. Торшин: Уважаемые депутаты общинского совета, уважаемый кмет, уважаемый председатель общинского совета, уважаемый губернатор, Ваше высокопреосвещенство, уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья!
Вы знаете, от всей души благодарю Вас за то, что Вы нашли возможность принять такое решение. 22 ноября 2007 года в 4 часа дня, когда я подъезжал к городу Русе, был солнечный день, я посмотрел и сказал: «Это мой город, куда я еду на работу.» Вы понимаете ,дипломат не может работать в стране и не уважать ее народ, ее историю, культуру. Я попал в свою стихию. Я имел полную поддержку мэрии, поддержку губернатора области, общинского совета и считал себя с первого дня жителем города Русе, нашего красивого города и подчиняюсь всем правилам и законам и всегда отстаиваю его, и хвалю его везде. Даже убедил мэра города Варны, что Русе, лучший город, что Русе – европейский город. Он согласился.
Я от всей души поздравляю с днем города и Георгиев день будем праздновать вместе и недалеко День Победы. Приглашаю всех в 11 часов к памятнику Алеши, а там уже пойдем по программе.
Знаете, уважаемые депутаты, дело в том, что Генеральное консульство России в августе будет отмечать 25 лет как было открыто в советское время, а потом уже в Российское время но вообще-то оно открыто в 1865 г. И действовало до 1877 года до вступления русской армии при освобождении Болгарии. Так что у нас будет повод отметить в августе хороший праздник.
Вы знаете, Генеральное консульство / мы так прикинули/ вносит в казну города 250-300 тысяч левов. В гостиницах были размещены российские граждане: – в 2008 году – 108 человек , в 2009 – 70 человек , а в этом году – 30 человек.
Проводим вместе с мэрией города много культурных мероприятий, выставки, сотрудничаем с университетом. Конечно, то что касается культуры ,то оно развивается . Проведение года России в Болгарии и года Болгарии в России подтолкнуло развитие культурных отношений, сблизило нас, потому что в 90 годы были потеряны многие связи, да и вначале 21 века тоже многие вещи утеряны и это очень жаль. Но сейчас идет возврат и восполнение упущенного: что-то открываем новое, но,конечно, культура, наука – это мы называем мягкой дипломатией, а нам бы хотелось жесткой дипломатии – экономики, и кое-что получается, есть маленькие сдвиги: ибо если вы помните в 2008 году были взаимные визиты с Волгоградом. Но чаще приезжали пятый помощник мэра, девятый помощник – зав. отделом культуры. А сейчас две недели тому назад в Велико Тырново приезжал мэр города Тверь и 27 бизнесменов. У нас в городе Руссе недавно были из Уфы, столицы Башкортостана . Но знайте, что Башкортостан находится на четвертом месте в России по богатству и к тому же приезжал мэр города, советник президента и бизнесмен. Они заитересованы в развитии связей. Я думаю, что все получится. Намечается устроить выставки, связь с университетом и др. Были встречи с губернатором, мэром, с председателем общинского совета. Сдвиги конечно есть, но это все мало, недостаточно.В этом я вижу три проблемы: первое, это, конечно же, логистика. Я думаю, что когда пойдет регулярный рейс нового ферибота между Варной и портом Кавказа, то это для среднего и малого бизнеса будет положительным моментом. Второе – надо бы потихоньку решать таможенные вопросы: двойные цены на товары для Болгарии и для России действуют пагубно – сейчас рынок – сами понимаете. И третье: политическая воля руководства страны – такой фактор есть.
Ведь 132 года назад , когда Болгария получила свободу, получила самую демократичную конституцию в Европе и с тех пор много воды утекло в Дунае, много воды утекло в нашей Волге. Много сменилось царей, императоров, президентов, генеральных секретарей, премьер-министров, но народ наш остался. Как были болгары и русские – славяне, так и остались. Одна проблема, которую до нас не решали и нам ее не решать – это то: кто кого больше любит. Давайте эту идею поддержим, чтобы поддержать ее давайте вместе работать.
С праздником Вас и всего самого наилучшего. Доброго здоровья, благополучия и много кысмет!
Вы знаете что в прошлом году в России была издана книга « Болгария в русской поэзии начиная с 1877 года» и « Освобождение Болгарии» , которую я подарил Президенту Пырванову и разрешите мне подарить общинскому совету эти книги. С праздником! Спасибо!

Слово на Генералния Консул на Русия Михаил Петрович Торшин на тържественото заседание на Общинския съвет на град Русе, проведено на 5 май 2010 година.
Уважаеми депутати на общинския съвет,уважаеми кмете, уважаеми председателю на общинския съвет, уважаеми губернаторе, Ваше високопреосвещенство, уважаеми дами и господа, уважаеми приятели! Знаете, че от цялото си сърце, Ви благодаря за това, че намерихте възможност да вземете това решение. На 22 ноември 2007 година в 4 часа следобед, аз приближавах към град Русе, беше слънчев ден, аз погледнах и си казах: ,,Това е моят град, където аз отивам да работя”. Вие знаете, че един дипломат не може да работи в държава, без да уважава нейния народ, нейната история, култура. Аз бях в стихията си. Имах пълната подкрепа на кметството, подкрепата на губернатора на областта, на общинския съвет и се смятах от първия ден за жител на град Русе, на нашия красив град и се подчинявам на всичките му правила и закони, и винаги го отстоявам и хваля навсякъде. Даже успях да убедя кмета на град Варна, че Русе е прекрасен град, че Русе е европейски град. Той се съгласи с мен. От цялата си душа ви поздравявам с празника на града. И Гергьовден ще празнуваме заедно, и Деня на победата.Каня всички в 11часа на паметника на Альоша, а оттам ще продължим по програмата.
Знаете, уважаеми депутати, че Генералното Консулство на Русия през август ще отбележи 25 години от своето откриване по време на Съветския съюз, а по-късно и на Русия, но по принцип то е открито през 1865 година. Действало е до 1877 год. до настъпването на руските войски при Освобождението на България.Така, че ние ще имаме възможност през август да отбележим празника.
Ви знаете, че Генералното Консулство /ние така пресметнахме/ внася в хазната на града 250-300 хиляди лева. В хотелите са били настанени руски граждани: през 2008-108 души, през 2009-70 души, а тази година-30 души.
Заедно провеждаме с кмета на града много културни мероприятия, изложби, сътрудничим си с университета. Разбира се, това което касае културата, се развива. Провеждането на годината на Русия в България и годината на България в Русия даде тласък на развитието на културните отношения, сближи ни, защото през 90-те години много връзки бяха прекъснати, а и в началото на 21 век много неща са загубени, за което е много жалко. Но сега има връщане и попълване на пропуснатото:откриваме нещо ново, но разбира се, културата, науката – това ние наричаме мека дипломация, а на нас би ни се искало – твърда дипломация – в областта на икономиката. Някои неща ни се получават, има малък напредък: ако помните през 2008 год.бяха взаимните визити с Волгоград. Но по-често идваха петият помощник на кмета, деветият помощник – завеждащ отдел култура. А сега преди две седмици в град Велико Търново пристигна ха кметът на град Твер и 27 бизнесмени.При нас в Русе скоро бяха на гости от Уфа, столицата на Башкортостан. Но трябва да знаете, че Башкортостан е на четвърто място в Русия по богатства и при това дойдоха самият кмет на столицата,съветникът на президента и бизнесмен. Те са заинтересовани от развитието на връзките. Аз мисля, че всичко ще се получи. Обмисля се устройване на изложба, връзки с университета и др. Имаше срещи с губернатора, кмета, с председателя на общинския съвет. Разбира се, има напредък, но всичко това не е достатъчно. Аз виждам три проблема:първо, разбира се, е логистиката. Аз мисля, че когато се отвори редовната линия на новия ферибот между Варна и пристанището на Кавказ, това ще положителен момент за средния и дребен бизнес. Второ – трябва лека-полека да се решават митническите въпроси-двойните цени на стоки за България и за Русия действат пагубно – сега е пазар, сами разбирате.И трето – политическата воля на управлението на страната, има и такъв фактор.
Нали когато преди 132 години България получи свободата си, получи и най-демократичната конституция в Европа и оттогава много изтече в Дунава, много вода изтече и в нашата Волга. Смениха са се много царе, императори, президенти, генерални секретари, премиер-министри, но нашият народ си остана. Както българи и руснаци са били славяни, такива са и до днес. Има един проблем, който не е решен и ние също няма да решим – кой кого повече обича. Хайде да поддържаме тази идея, а за да стане това, хайде да работим заедно!
Честит празник! Желая Ви всичко най-добро, много здраве, благополучие и късмет!
Знаете, че през миналата година в Русия бяха издадени книгите ”България в руската поезия, започвайки от 1877 година” и ”Освобождението на България”, която аз подарих на Президента Първанов. Разрешете ми да подаря на общинския съвет тези книги.
Честит празник! Благодаря!

Доц. В. Пенчев: Уважаеми дами и господа, разрешете ми сърдечно да благодаря на Михаил Петрович за хубавите думи, за отношението.
Уважаемый Михаил Петрович,
Действительно, это наше удовольствие и я считаю, что нашему городу повезло выбирая Вас в качестве почетного гражданина города Русе.
Тем самым наш город отдает свое признание о ваших заслугах в области экономической, в области политической, в области культурной и восстановление хороших связей между нашими двумя народами. Спасибо Вам большое.

Уважаеми Михаил Петрович,
В действителност наше удоволствие е и мисля, че на нашия град му провървя избирайки Ви като почетен гражданин на град Русе.
По този начин нашият град засвидетелства своето признание за вашите заслуги в областта на икономиката, политиката, културата и за възстановяване на добрите отношения между нашите два народа. Благодаря Ви много.
Сега с удоволствие ще предоставя думата на онези от вас, които биха желали също да поднесат своите поздравления по случай награждаването на Михаил Петрович, ако има желаещи. Заповядайте.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми дами и господа, към заключението на нашето тържествено заседание искам да оповестя, че са постъпили редица поздравителни адреси към град Русе, към кмета на град Русе, към Общинския съвет и неговия председател от различни институции, от различни градове. С удоволствие бих си позволил директно да прочета, това което ни е изпратил министърът на външните работи, господин Николай Младенов.
„До кмета на града инж. Божидар Йотов, до председателя на Общински съвет – Русе доц. В. Пенчев и до всички русенци.
Уважаеми Господин Кмет,
Моля да приемете моите най-искрени пожелания по повод празника на Русе в деня на неговия небесен покровител Свети Георги Победоносец.
Вашият град винаги е бил сред най-значимите културни, исторически и образователни центрове в България, чиято архитектура и традиции винаги са ни правили част от Обединена Европа. Убеден съм, че това ценно наследство, както и младият академичен потенциал и предприемачески дух на русенци ще бъдат онази толкова необходима гаранция за успешното развитие на града, което той несъмнено заслужава.
Честит Празник!”
Доц. В. Пенчев: Смятам, че с това ние изчерпахме нашия дневен ред. Разрешете ми да обявя тържественото заседание на Общинския съвет за закрито.

ИЗГОТВИЛ: ПРЕДСЕДАТЕЛ
П. Денчева-Лукова Доц. Васил Пенчев

Файлове