Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р О Т О К О Л № 49
ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,
Проведено на 16 септември 2010 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха Христо Белоев и Пламен Цветков.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля заповядайте, заемете местата си и да направим проверка на кворума. Моля процедура за проверка на кворума. Устройствата не реагират, можем ли да предприемем нещо? Огромна част от устройствата не сработиха, каква е причината? Работят ли устройствата? Уважаеми общински съветници има някакъв технически проблем, повечето от устройствата не работят. Очевидно е че имаме значително повече от необходимите 26 общински съветници, затова аз предварително ще открия сесията, а след това отново ще направим проверка, за да не губим време още в самото начало. Тръгнаха устройствата нека направим проверка на кворума. Гласуваха общо 37 общински съветници с устройства. Доктор Панайотов, а може би има и други на които не са сработили устройствата. Имаме кворум, обявявам заседанието за открито. Тъй като всъщност започваме новия политически сезон, както е прието да се нарича, искам преди всичко да приветствам всички общински съветници с добре дошли, да пожелая успешна и плодотворна работа в името на просперитета на нашия град и за благото на нашите съграждани. Плавно ще направя прехода към второто нещо, което искам да съобщя, всъщност вече всички които желаят получиха дарение от Фондация „Приятели на България”. Това е едно луксозно издание на Библията, което е един действително достоен жест. Смятам, че в същото време трябва да възприемем този жест и като послание към общинските съветници – нека в нашата работа да се ръководим от непреходните ценности на християнската религия. Искам едновременно да изкажа нашата благодарност на проф. Свиленов, той е в залата в момента, а също и на епископ Георгиев за този благороден жест. Преди да пристъпим към конкретната работа, има заявени 3 декларации от политическите групи на общинските съветници. От групата общински съветници на политическа партия ГЕРБ за приветствие давам думата на г-жа Мария Димитрова.
Г-жа М. Димитрова: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет. Благодаря Ви, че ми давате възможността да поднеса своето приветствие към русенското учителство, към нашите ученици и колегите от град Русе.
„Скъпи ученици, Уважаеми учители и родители. Позволете ми от името на общинските съветници от политическа партия ГЕРБ да ви приветствам с настъпването на новата учебна година. И през тази учебна година много ученици ще имат уникалната възможност да започнат и да продължат да учат и живеят в най-красивия дунавски град. Радваме се, че сте част от настоящето и бъдещето на община Русе, а вярваме, че сега както и в бъдеще ще допринасяте за укрепване на престижа и ще разнасяте славата на града в страната. Скъпи първокласници, Вие за първи път пристъпихте прага на родното училище, което ще ви даде възможност не само да получите знания, но и да станете добри граждани. Ще намерите много приятелства, ще изживеете много щастливи мигове при честването на различни училищни празници. Уважаеми учители, обучението на учениците е ориентирано към придобиване на знания и умения, които трябва да им осигурят успешна професионална реализация. Вие имате възможност да работите с умните и талантливи деца на град Русе. Вярваме, че като високи професионалисти със силата, волята и морала ще превърнете тези млади хора в достойни и преуспяващи граждани. Желаем Ви на всички Вас здраве и успехи в учението. На добър час през новата 2010/2011 г.” Благодаря Ви.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-жа Димитрова. Също за декларация от името на политическа сила е пожелала думата д-р Константинова. Заповядайте д-р Константинова.
Д-р Т. Константинова: Господин Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми общински съветници и съграждани. В началото на новият политически сезон и първата сесия на Общинския съвет от името на група „Синята Коалиция” и на групата, с която вчера подписахме споразумение за единодействие в Общинския съвет: ВМРО, ССД и Гергьовден искам да кажа няколко думи, което е традиция в Общинския съвет. В началото на нашия нов политически сезон и работата на Общинския съвет, дейността на Общинския съвет-Русе в рамките на предстоящите сесии ще се развива в условия на продължаваща финансово-икономическа криза и след корекция орязан бюджет на община Русе. Тежката ситуация изисква максимално разумно, целесъобразно и отговорно поведение при вземане на решения, промени в наредби и създаване на нови такива. Приоритети в работата на групите ни ще бъдат: активно участие при обсъждане и приемане на бюджета за 2011 година, като отново ще настояваме за реалистично предвиждане на приходната част на бюджета и разумно, целесъобразно сформиране на разходната част. Въпреки нашите предупреждения при приемане на предходния бюджет мнозинството не прие посочените аргументи и не гласува направените от нас предложения за промени. Разчитайки на здравия разум на общинските съветници от всички групи призоваваме за отговорно поведение при приемане на бюджет 2011 година. Продължаваме да настояваме да се предприемат мерки за реализиране на икономии в разходната част на бюджета, включително и отново чрез оптимизиране структурата на общинска администрация. Очертаващото се продължаване на финансово-икономическата криза в страната поставя пред нас като приоритет социалната политика на Общинския съвет в рамките на неговите прерогативи. Особено внимание трябва да се обърне на крайно нуждаещите се, младите хора и самотните възрастни хора в община Русе. Настояваме за адекватни действия от страна на администрацията за привличане на средства от еврофондовете с приоритетно реализиране на съответните проекти в рамките на мандата на настоящия Общински съвет. Във връзка с това е наложително да се представя отчет и да се провежда дебат в рамките на всяко тримесечие. Пожелаваме ползотворна работа на Общинския съвет в интерес на града и русенските граждани. Успех колеги, благодаря ви за вниманието.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на д-р Константинова. Също за декларация от името на политическа сила иска и г-н Искрен Веселинов, заповядайте.
Г-н И. Веселинов: Уважаеми общински съветници, уважаеми съграждани. Началото на новия политически сезон е време не само да се даде заявка за намеренията ни през него, но и да се направи вече от дистанцията на времето равносметка за предишния. Смело мога да заявя, че нашите групи вчера подписали съюз ВМРО, Гергьовден, ССД и Синя коалиция бяхме сред малкото, които се опитваха да разсъждават аналитично върху предложените материали и да предлагат адекватни решения на проблемите. Още през октомври миналата година поставихме въпроса за подготвеността на общинска администрация за кризата и поискахме специална комисия да обсъдим мерки и да планира разходите в следващия бюджет така, че да смекчат отрицателните ефекти. На следващото заседание поставихме въпрос за оптимизирането на общинската администрация и намаляване числеността на заместник-кметовете. По-късно направихме публично достояние нецелесъобразното разходване на средства през бюджет 2009. Дадохме предложение за компенсиране промени в проекта на бюджет 2010 така, че да се намалят неефективните разходи, да се акумулират още приходи и за сметка на тях да се изгради пътната инфраструктура около болницата, да се увеличи обхвата на общинската социална програма и да се решат ред градоустройствени проблеми. Направихме предложение за наредба, стимулираща публично-частното партньорство, за да се генерират допълнителни средства в бюджета, а гражданите им да могат сами да участват в облагородяването на средата, в която живеят. Поискахме ОП „Комунални дейности” да поеме резитбата на дърветата, за да се спестят от общинския бюджет стотици хиляди лева годишно. Поискахме община Русе да има защитник на бедните и онеправданите омбудсман. Предложихме заседанията на председателския съвет на Общинският съвет да са публични. Поискахме обяснение за провалените проекти, от които Русе губи милиони. Бихме тревога, че русенци могат да загубят своя кей като зона за обществен достъп и инициирахме решение бъдещето му да се реши след конкурс. Всички тези и много други наши инициативи срещнаха необясним и безогледен отпор в залата на Общинския съвет и повечето бяха отхвърлени от доминиращото мнозинство от БСП, ГЕРБ и Атака, което остана глухо, както за доводите ни, така и за интересите на русенци. И ако поведението на БСП и Атака е логично, тъй като са в коалиция подкрепила кмета Божидар Йотов още на местните избори, то позицията на ГЕРБ оставя необяснима за нас и за нашите съграждани. Вчера ние обявихме създаването на съюз между десните партии, които си поставят за задача и промяната на мнозинството в Общинския съвет. Ползвам повода да поканя представителите на всички политически сили, които се самоопределят като десни да се включат в него наред с нашите партньори от ППР, БНД и други отправям тази покана и към политическа партия ГЕРБ. Колеги от ГЕРБ, прекратете неественото си сътрудничество с БСП, търсете принципни партньори, ако цената на постоянните ви компромиси е председателския пост на Общинския съвет декларираме от трибуната, както многократно сме го правили в двустранни разговори, че той може да бъде запазен и без левицата. Ако цената е друга, моля обявете я не на нас, а на избирателите си които припознаха във вас някаква алтернатива, защото ако не го направите те ще виждат във вас част от статуквото, което не води Русе към добро. Вратата ни остава отворена, но не за дълго.
Доц. В. Пенчев: Също от името на политическа сила иска думата г-н Славчев. Заповядайте.
Г-н М. Славчев: Уважаеми колеги, аз ще се опитам да изляза от патоса на преждеговорещите и да ви занимая с един малко по-различен проблем. Всъщност не знам дали е проблем, но искам да акцентирам вниманието ви върху събитието, което се случи в началото на нашето заседание, а именно раздадените Библии от Фондация „Приятели на България”, представители на която присъстват в залата. Не ги познавам господата, постарах се обаче да потърся в Интернет информация относно естеството на въпросната фондация. Знаете, че „Атака” винаги се е противопоставяла срещу пагубното влияние на сектите в България. Това което видях в Интернет от направените справки доста ме озадачи. Ще помоля, ако има възможност да пуснем на мултимедия някои от нещата, които успях да изровя. Ето това е една традиционна служба, виждате на въпросната фондация, която се осъществява в ОБЦ-Русе мисля, че беше. Не можем да пуснем звук може би? Типична евангелистка проповед, виждате. Може ли и следващия материал за въпросната църква „ОБЦ” ? Ето това е едно богослужение в Русе, което се осъществява. Както виждате абсолютно нетрадиционен начин, в смисъл не е по традиционната религия, която изповядваме в България – християнската. От направената справка в Гугъл за част от представителите на въпросната фондация аз се натъкнах на някои доста интересни неща. Виждате ги, няма нужда да ги цитирам, странни по своята същност за мен. Смятам, че достъпа на подобно влияние в институция като Общинския съвет на Русе е неуместен. Какво е това чудо? Докъде стигнахме? Значи те намират козметични благовидни поводи, за да достигнат до институциите, които управляват – местните и държавните структури. За мене това е възмутително, което се случва и ние го осъждаме категорично. Благодаря.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Славчев. Редно е само с две думи да спомена колежки и колеги, аз както сигурно обърнахте внимание акцентирах преди всичко на самото дарение. Искам да уверя всички присъстващи, че преди да приемем това дарение, което е разбира се, въпрос на доброволно желание на всеки един от общинските съветници, аз съм направил съответните справки относно самото дарение – Библията за това дали това издание е в съответствие с Българската Православна Църква. Това е така , ето защо аз си позволих, без да коментираме оттам нататък кой прави това дарение. Продължаваме нататък, редно е да обявя за протокола, макар че вече стана ясно. Чета дословно протокола от заседанието на общинските съветници от група РЕД ( СДС, ДСБ и ДП).
„Днес 02.09.2010 г. се проведе събрание на групата общински съветници от РЕД, на което се реши следното :
1. Преименува групата от РЕД (СДС, ДСБ, ДП) на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ (СДС, ДСБ, ДП).
2. Решава групата да се представлява от съпредседатели и избира за такива: д-р Т. Константинова и д-р Т. Оджаков.”
Макар, че вече стана ясно за това преименуване, редно е аз да го обявя. Оттук нататък можем да пристъпим конкретно към обсъждане на предложения проект за дневен ред. Това което искам предварително да съобщя е, че под точка 14 вече е записана в проекта точката за прекратяване договора за контрол на „Хляб и хлебни изделия”. Това е по предложение на председателския съвет съгласно нашия правилник. Така, че точка 14 можем да считаме, че е вече точка от нашия дневен ред, разбира се имате възможност да коментирате включването на тази точка спрямо предварително обявения дневен ред. Също, което искам предварително да съобщя е че точка 27 е във връзка с приетото наше становище на всяка сесия да разглеждаме по един обществено значим въпрос. В случая конкретно точка 27 фиксира действително обществено значимия въпрос за готовността на русенската образователна система за започване на новата учебна година. Наред с тези 2 точки, които са записани в проекта за дневен ред, разрешете ми също да предложа извънредна точка на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и т. 2 от нашия правилник да се даде мандат на представител, който Общинския съвет ще трябва да упълномощи, а съгласно Закона за водите това е кмета на община Русе. Да упълномощим всъщност кмета да участва в учредяването на асоциация по ВиК. Тази извънредна точка се налага, защото на 29 септември ще се проведе събранието за учредяване на асоциацията и всички общини от областта трябва да упълномощят легитимно чрез общинските съвети своите представители. Ако господин Неделчев има да добави нещо. Така, че предлагам като извънредна точка в началото, ако имаме следобедно заседание, надявам се, че може да приключим и по-рано. В началото на следобедното заседание след като изслушаме изказвания на граждани, след като изслушаме информацията за готовността на образователната система за започване на новата учебна година да е и извънредната точка, която сега ви предлагам именно за упълномощаване на наш представител за учредяване на Асоциация по ВиК, съгласно Закона за водите. Има ли други желаещи да вземат отношение относно дневния ред? Не виждам, подлагам на гласуване предложената току-що точка от дневния ред за упълномощаване на наш представител при учредяването на асоциация по ВиК, моля процедура на гласуване.

КВОРУМ – 44. С 43 гласа „за”,1 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

Доц. В. Пенчев: Преминаваме към гласуване на дневния ред като цяло с така приетата промяна. Моля процедура.
Ръчно гласували:
Г-н Ст. Бучаков – „за”

КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”,0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Промяна на решение № 1141/2006 г. на ОбС-Русе, таблици 1 и 2 – намаляване на минималните цени при разпореждане с общински имоти – К.Л. 853, К.Л. 876
Предложение: кмет
2. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот, намиращ се в гр. Русе по ул. „Плиска”№3, бл. „Орфей”, вх. В на Първо основно училище „Отец Паисий” гр. Русе – К.Л. 856
Предложение: кмет
3. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – К.Л. 857
Предложение: кмет
4. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкон – К.Л. 858
Предложение: кмет
5. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – К.Л. 868
Предложение: кмет
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, намиращи се на територията на град Русе – К.Л. 872
Предложение: кмет
7. Публичен търг за продажба на общински недвижим имот в с. Тетово, Община Русе – К.Л. 869
Предложение: кмет
8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината върху недвижим имот в землището на град Русе – К.Л. 874
Предложение: кмет
9. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – К.Л. 865
Предложение: кмет
10. Отдаване под наем на помещение в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 871
Предложение: кмет
11. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л.864
Предложение: кмет
12. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – К.Л. 875
Предложение: кмет
13. Избор на Управител на „Център по дентална медицина -1 – Русе”ЕООД – К.Л. 854
Предложение: кмет
14. Прекратяване на договор за контрол на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД
Предложение: председател ОбС
15. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за улична регулация и изменение план за регулация със сключване предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – К.Л. 873
Предложение: кмет
16. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – К.Л. 863
Предложение: кмет
17. Определяне на оценки на общински земи върху, които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – К.Л. 861
Предложение: кмет
18. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 855
Предложение: кмет
19. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд – К.Л. 870
Предложение: кмет
20. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2010/2011 година – К.Л. 866
Предложение: кмет
21. Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2010/2011 година – К.Л. 867
Предложение: кмет
22. Отпускане на персонална пенсия – К.Л. 862
Предложение: кмет
23. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” на г-жа Щиляна Кръстева Маркова – Мими Николова, във връзка с юбилея – 80 години – К.Л. 859
Предложение: общински съветници
24. Допълнение на Наредба № 17 за Символиката на Община Русе – К.Л. 860
Предложение: общински съветници
25. Изказвания на граждани – Светлозар Ангелов
26. Участие в Общо събрание за учредяване на Асоциация по ВиК, обхващаща обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Русе”ООД
Предложение: кмет
27. Готовността на учебните заведения в Община Русе за започване на новата учебна година. Справка за приключили ремонтни дейности в общинските детски ясли, градини и училища, подобрения, проблеми.

Файлове