Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 50 ОТ ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Проведено на 14 октомври 2010 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха Мирослав Славчев и Анатоли Станев.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля заповядайте, заемете местата си и да направим проверка на кворума. Видно е, че имаме кворум, но все пак нека да направим проверка на кворума. Моля процедура за проверка на кворума. Моля гласувайте колеги с устройствата. Устройствата са отчели 35 общински съветници, които са гласували с тях. Ясно е че има кворум, независимо, че има колеги, които не са ползвали устройствата. Това ми дава основание да открия заседанието на Общинския съвет.
Преди да пристъпим към конкретната работа по точките от дневния ред бих искал няколко думи да кажа от трибуната. Уважаеми общински съветници, дами и господа, уважаеми граждани ползвам се от това, че телевизията предава нашите заседания. Искам да се върнем два дни назад, на 11 октомври (понеделник), както всички знаем Русенският университет удостои със званието „Доктор хонорис кауза” на Русенския университет канцлера на Федерална Република Германия д-р Ангела Меркел. Това е едно изключително важно събитие в историята на Русенския университет и безусловно то ще изиграе своята положителна роля за града ни като цяло. Това се вижда, както от думите на г-жа Меркел, които тя каза при връчването на почетното звание, така и от поздравителното слово на премиер-министъра на България г-н Бойко Борисов, така че тези ясни индикации бяха посочени там. Разбира се, както националните, така и местните медии отразиха в една или друга степен това важно събитие за нашия град. Особено пространно, особено изчерпателно, особено достойно бих казал това беше отразено в медийното пространство на Германия. Смятам, че действително това ни дава пълно основание от името на Общинския съвет, ако ми разрешите и лично от свое име да поздравя ректора на Русенския университет, проф. Белоев и в негово лице цялата академична общност за тези успехи. Доктор Белоев е сред нас, доктор Белоев е доказал и продължава да доказва, че работи за имиджа и за авторитета на Русенският университет, за неговото издигане в академичната ранглиста, а по този начин и за повишаване имиджа на нашия град. Нека Ви поздравим проф. Белоев. ( ръкопляскане от залата) Желаете ли няколко думи? Заповядайте, проф. Белоев.
Проф. Хр. Белоев: Уважаеми господин Председател на Общинския съвет, господин Кмете, колеги. Безспорно това събитие е един много голям акт, нещо което Русенският университет и надявам се и цялата русенска общественост, а и България очаквахме да се случи. Ние тепърва ще анализираме какво се е случило, защото дълго време го очаквахме да се случи. Ние бяхме под респекта, влиянието на „жената номер едно в света”, много епитети има за нея „Желязната лейди”, вие ги знаете от медиите. Очаквахме да срещнем един много твърд, студен човек, а ние се срещнахме с една пряма жена и намерихме много топлота. Самия аз пристъпвайки към тази церемония, първо с доста респект и определена доза напрежение, това беше стопено веднага от поведението на г-жа Меркел, мога да кажа, че тя е една много приветлива и много пряма жена. Това спокойствие, усмивката, която през цялото време беше на нейното лице е нещо, което ние не сме свикнали да виждаме по медиите, даде и една съвсем друга визия на самата церемония. Няколко думи по това, че ние очаквахме да се случи в Русе, може би медийно имаше интерпретации за пътя от София до Русе или за русенското летище, всичко е въпрос на протокол, тя беше само няколко часа в България и определено това не можеше да стане в Русе. Всички чухте, че тя обеща, че ще дойде в най-скоро време в Русе, господин Премиера също подчерта, даже на шега каза ще отидем да видим и гарата. В писмото си г-жа Меркел каза, че край Русе е преминавала и има спомен от нашата гара. На церемонията бяха: господин кметът, председателят на Общинския съвет, областният управител, народните представители, министър-председателят беше с доста членове на кабинета: вицепремиерът Цветан Цветанов, Плевнелиев, Сергей Игнатов, затруднявам се да изброя всички. Определено анализирайки какво се случи ние си даваме сметка, че това че стана в София е още по-голям плюс за нашия град и за университета. Тепърва ние ще очакваме резултатите, контактите, които имаме с Германия са много, не само с университетите, не само с научни институти, а и с бизнес средите. Тя стана десетия „Доктор хонорис кауза” от Германия, а един от най-влиятелните представители на бизнес средите Хелмут Клаас, едноименната марка машини, вие ги познавате комбайни, трактори, той също е „Доктор хонорис кауза” на университета. Многото контакти, многото проекти дадоха основание г-жа Меркел именно да се спре на нашия университет. Предложението е направено преди година и половина и тя тогава е номинирана. Очаквахме да се случи това събитие и ние имаме над 400 снимки, много видео материали, някои КИС излъчиха преди два дни. Може би сте гледали, ще предоставим възможност те да бъдат видени от по-широка общественост. Определено мога да кажа, че оценката на министър-председателя, г-н Бойко Борисов, за тази церемония той беше доктор Бойко Борисов, тъй като тя е все пак академична, е много висока. И за Русенския университет не за първи път лично от министър-председателя, а и от много членове на кабинета ние чуваме високи оценки. Определено можем да се гордеем, че Русенският университет именно получава това признание. Отзвука в печата е много силен, не само в нашия, радва ни, че немския печат отрази много силно това събитие и именно тази церемония, визитата и в България. Той определи, че Меркел беше посрещната в България като кралица и на първо място извежда тази церемония, която наистина беше много тържествена. Надявам се, че това ще е един мощен стимул за развитието на университета. Ние тепърва ще правим много проекти, много нови контакти, много нов идеи. Тя засвидетелства и заяви своята подкрепа, имах лично разговор с нея 5 минутен, след церемонията, в която отново подчерта респекта, уважението и това че се радва много, че е наш почетен доктор. Разбира се за нас това е още по-голяма радост и тепърва ние ще използваме тези контакти. Да се надяваме, че тя заедно с министър-председателя ще изпълнят обещанието, което поеха и ще дойдат в нашия град. Нашите надежди за бъдещето са големи и надявам се, че това и за България е добре. Това което стана не е само за Русенския университет, то е и за града, а бих казал и за България, нещо велико, което ние тепърва още ще анализираме. Благодаря Ви.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на проф. Белоев, за хубавите думи, които каза по този повод. Нека постепенно да се приземяваме, да преминаваме към по-конкретна наша работа. Мое задължение е преди да започне същинската работа на Общинския съвет да обявя за постъпило заявление от г-жа Татяна Кънева и г-н Добромир Димитров. Заявлението от споменатите общински съветници гласи: „Подписаните по-долу общински съветници решихме: Напускаме групата на общински съветници на ПП „Атака” и създаваме група с наименование „Достойни за България”. Групата ще бъде представлявана Татяна Кънева. За верността на нашето решение се подписваме.” Следват подписите на колегите. Също следва да съобщя, че по факса е пристигнало писмо от името на заместник-предсеадтеля на политическа партия „Атака”, г-н Чукулов,, в което се обръща внимание на този факт, че г-жа Кънева и г-н Димитров, тяхното членство в политическа партия „Атака” да се счита за прекратено. А също там се споменава, което е нещо нормално естествено, г-жа Кънева и г-н Димитров да прекратят участието си от името на политическа партия „Атака” в постоянните комисии на Общинския съвет. Това само по себе си предполага, че ние ще трябва за следващата сесия да преразгледаме по същество квоти, съответните председателски, заместник-председателски места в постоянните комисии и така нататък. Смятам, че след тези задължения, които аз изпълних можем да пристъпим към обсъждане на предложения дневен ред. Всички имате пред себе си дневния ред, така както беше предложен. Виждате, че към този дневен ред са предложени от председателския съвет 3 допълнителни точки, това са: първо точката под номер 22, също така точката под номер 23, а също и 24 точка са по предложение на председателския съвет на основание чл. 67, ал. 1, т. 2 и т. 3 от нашия правилник и смятам, че бихме могли да ги включим, но след малко ще ги подложа една по една на гласуване. Освен това, също в съответствие с нашия правилник също чл. 67, ал. 1, т. 3 е постъпило в рамките на уговорения срок предложение от трима общински съветници: д-р Константинова, г-н Веселинов и арх. Цвети Русинов за включване на още една извънредна точка. Това са 4 точки, които ще подложа една по една на гласуване дали да влязат в така вече обявения дневен ред. Колежки и колеги, (коментар от зала не се чува) имате по дневния ред ли? Може би трябва да прогласуваме една по една тези 4 точки, след което ако имате още допълнения да ги вкараме и най-накрая да гласуваме целия дневен ред, нали? (коментар от зала не се чува) А по една от точките, 22, 23 или 24? (коментар от зала не се чува) Нея ще я гласуваме на четвърто място и когато дойдем до тази точка ще имате думата. Колежки и колеги, както вече съобщих по предложение на председателския съвет, на основание чл. 67, ал. 1 е предложена точката 22 – Избиране на комисия, която да изготви предложения за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели в Районен съд – Русе. Има поставени срокове, те са заложени и в наредбата така, че ние действително на основание чл. 67, ал. 1, т. 2 и т. 3, смятам че имаме основание да вкараме тази точка. Има ли желаещи да вземат отношение в полза или против вкарването на такава точка? Не виждам, който е съгласен тази точка да стане точка от дневния ред, моля да гласуваме.

КВОРУМ – 41. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” – се прие предложението.

Доц. В. Пенчев: Минаваме към точка 23, която е предложена също от председателския съвет, на същите основания, чета дословно Решение за кандидатстване с проект „Изграждане на охранителни канали и отвеждащ канал към ретензионен обем за защита от наводнения на територията на Източна промишлена зона в гр. Русе” и деклариране наличността на средствата, необходими за финансиране на дейностите по проекта преди те да бъдат възстановени от ОП „Регионално развитие”. Също във връзка със срокове, които са заложени за кандидатстване по тези оперативни програми се предлага тази точка. Има ли желаещи да вземат отношение за или против вкарване на тази точка? Не виждам. Моля да гласуваме точка 23 дали да стане точка от дневния ред.

КВОРУМ – 42. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” – се прие предложението.

Доц. В. Пенчев: Минаваме към точка 24, предложението е да се удостои проф. Минчо Минчев със званието “Почетен гражданин на град Русе”. Както сте чели предполагам в преамбюла е посочено, именно юбилейния концерт,. Който той ще изнесе на 29 октомври в град Русе и във връзка с навършване на 60-годишнината му. Тъй като неговия творчески път е започнал от град Русе предложението е съвсем разумно, действително да го удостоим с това почетно звание. Има ли желаещи да вземат отношение по предлаганата извънредна точка за удостояване на проф. Минчо Минчев с почетното звание? Не виждам, моля процедура на гласуване.

КВОРУМ – 40. С 39 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” – се прие предложението.

Доц. В. Пенчев: Минаваме към четвъртото извънредно предложение. Това е предложението на общински съветници: Константинова, Веселинов, Русинов, както съобщих преди малко. Предложението е свързано с обявен конкурс за обществена поръчка на 27 септември за озеленяването в града и т.н. да не чета подробно. Предполагам, че общинските съветници вече са прегледали това предложение. Господин Калчев, заяви първи желание да вземе отношение по тази точка.
Г-н В. Калчев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги. Аз действително прегледах това предложение, тъй като го получих в 8:45 часа тая сутрин, когато дойдох в залата, то е внесено на 13.10.2010 г. Разбирам мотива на вносителите и вероятно проблемът наистина е много сериозен, от особена важност, но извинявайте колеги нещата се внасят в последния момент не са разглеждани на комисии и едва ли някой има възможност да се запознае с решение РД-01/3260, а камо ли да знае в детайли обществената поръчка. Значи моето предложение е тази точка да не влезе в дневния ред, да се внесе на следващо заседание или ако искате извънредна сесия да се свика щом е толкова важно, но нека да си мине по реда, за да може да се обсъди. Благодаря Ви.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Калчев. Тук искам да обърна внимание на факта, че предложението е внесено в рамките на това, което допуска нашия правилник-едно. Второто което е сроковете, които подтикват вносителите са предизвикани от факта, че на 28 ще се състои конкурса за обществена поръчка, тоест на 18 ноември, а на 18 ноември е нашата сесия, тъй че за следващата сесия няма как, единственото е да свикваме извънредна сесия. (коментар от зала не се чува) Как нарушение, когато е записано в нашия правилник? Господин Веселинов искаше думата. (коментар от зала не се чува) Други има ли желаещи да вземат отношение по предложението за обявената обществена поръчка? Не виждам, преминаваме към гласуване дали тази точка да стане точка от дневния ред. Ако тя стане точка от дневния ред ще я разгледаме непосредствено след обедната почивка, ако имаме такава. Моля процедура на гласуване.

КВОРУМ – 44. С 32 гласа „за”,7 „против” и 5 „въздържали се” – се прие предложението.

Доц. В. Пенчев: Има ли други предложения за евентуални корекции в така предложения дневен ред и плюс вече приетите допълнения, които прогласувахме? (коментар от зала не се чува) Аз нали казах, тя ще влезе непосредствено след почивката. Остана да прогласуваме дневния ред като цяло с така приетите допълнителни точки. Моля процедура на гласуване.

КВОРУМ – 42. С 41 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се” – се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отдаване под наем на помещение в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице – К.Л. 877
Предложение: кмет
2. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – К.Л. 879
Предложение: кмет
3. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 878
Предложение: кмет
4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 880
Предложение: кмет
5. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе – К.Л. 892
Предложение: кмет
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на четири броя гаражни клетки, долепено до съществуваща гаражна група, ситуирана в жк. „Родина – II”, югоизточно от жилищен блок „Боримечка” и северозападно от бул. „България” в кв. 761 по плана на гр. Русе – К.Л. 888
Предложение: кмет
7. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, жк. „Здравец-Изток”, ул. „Липник”70а – К.Л. 893
Предложение: кмет
8. Решение за приватизация чрез търг на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД, гр. Русе – К.Л. 894
Предложение: кмет
9. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „Пристис”, собственост на Община Русе – К.Л. 889
Предложение: кмет
10. Промяна в Наредба № 2 на ОбС-Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение – К.Л. 881
Предложение: кмет
11. Отчет за 50-то юбилейно издание на МФ „Мартенски музикални дни”Русе-2010 – К.Л. 883
Предложение: кмет
12. Проект за 51 Международен фестивал „Мартенски музикални дни”Русе-2011 – К.Л. 884
Предложение: кмет
13. Увеличаване числеността на ОбДЦКИ с 1 щатна бройка-музикален педагог, необходима за тамбурашки оркестър – К.Л. 886
Предложение: кмет
14. Отмяна на Решение № 961, прието с Протокол № 48 от 12.08.2010 г. във връзка с преобразуване и/или пререгистрация на „ОДПФЗС-Русе”ЕООД – К.Л. 896
Предложение: кмет
15. Допълване списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 324/30.12.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г. – К.Л. 882
Предложение: кмет
16. Корекции в план сметката за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол
Предложение: кмет
17. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 885 и вх.№1165/2010
Предложение: кмет
18. Отпускане на персонална пенсия – К.Л. 887
Предложение: кмет
19. Закриване на Обществен съвет по въпросите на чистотата в Община Русе – К.Л. 891
Предложение: кмет
20. Питания
21. Обръщение към кмета на общината, във връзка с процедура по ЗОП
Предложение: общински съветник
22. Допълнение на Наредба № 21 за Социално подпомагане на гражданите от бюджета на Община Русе – К.Л. 895
Предложение: общински съветник
23. Избиране на контрольор на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД – К.Л. 897
Предложение: председател ОбС
24. Избиране на комисия, която да изготви предложения за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели в Районен съд – Русе
Предложение: председател ОбС
25. Решение за кандидатстване с проект „Изграждане на охранителни канали и отвеждащ канал към ретензионен обем за защита от наводнения на територията на Източна промишлена зона в гр. Русе” и деклариране наличността на средствата, необходими за финансиране на дейностите по проекта преди те да бъдат възстановени от ОП „Регионално развитие”
Предложение: кмет
26. Удостояване на проф. Минчо Минчев със званието “Почетен гражданин на град Русе”
Предложение: кмет
27. Информация за състоянието на детските площадки на територията на Община Русе – поддържане, обезопасяване, ремонти, паспортизиране, изграждане на нови, изисквания на ЕС, план за работа.

Файлове