Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Публикации

РЕШЕНИЕ № 1343 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1343 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1341 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1341 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1340 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1340 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1339 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1339 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1338 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл. 305, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.15, ал.6 от Наредба №1 на Общински съвет- Русе за Общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1338 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1336 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал. 2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1336 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1335 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 49, ал. 1, т. 2 и от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет-Русе, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1335 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1334 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 30, чл. 3, чл. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1334 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”