Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе

Анализ на причините и обстоятелствата довели до замърсяването на въздуха в Община Русе

На 04.03.2021 г. се проведе заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе, на което присъстваха членове на комисията, представители на общинска администрация, на …  Подробно “Анализ на причините и обстоятелствата довели до замърсяването на въздуха в Община Русе”

ПРОУЧВАНЕ НА ЗНАЧИМИТЕ ЕКОЛОГИЧНИТЕ АСПЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ – Любомир Владимиров

ЕКОЛОГИЧЕН КАДАСТЪР НА ОБЩИНА РУСЕ ПРОЕКТ

За въпроси и консултации по проучването, можете да се обръщате към проф. д.н. Любомир Владимиров

0898484313

vladimirov@abv.bg

Проф. д.н. Любомир Владимиров е дългогодишен преподавател в катедра „Топлотехника, хидравлика и инженерна екология“ в Русенския университет …  Подробно “ПРОУЧВАНЕ НА ЗНАЧИМИТЕ ЕКОЛОГИЧНИТЕ АСПЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ – Любомир Владимиров”

ПРОТОКОЛ № 6 От заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе

Днес, 09.11.2020 г. се проведе заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе. На заседанието присъстваха: Дауд Ибрям, Пламен Рашев, Билянa Кирова, Владо Владов, …  Подробно “ПРОТОКОЛ № 6 От заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе”

Протокол № 5 от заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе

Днес, 28.09.2020 г. се проведе петото заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе. На заседанието присъстваха: Дауд Ибрям – председател, Пламен Рашев – …  Подробно “Протокол № 5 от заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе”

Дневен ред

1. Екологична програма и инвестиционна политика на Линамар България. Гост ще бъде управителят на дружеството – г-н Лорето Айбанез.

2. Други.

ПРОТОКОЛ № 2

От заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе

            Днес, 26.02.2020 г. се проведе второто заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния …  Подробно “ПРОТОКОЛ № 2”

Дневен ред

На 26.02.2020г. от 17.30 часа, в зала „Свети Георги“, находяща се на пл. „Свобода“ № 6, ет. 6 ще се проведе заседание на временната комисия, образувана с Решение № 48, прието с Протокол № 4/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе, което ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Запознаване
…  Подробно “Дневен ред”

ПРОТОКОЛ № 1 От заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе

Днес, 31.01.2020 г. се проведе първото заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе. На заседанието присъстваха всички, а именно: председател: Дауд Ибрям и …  Подробно “ПРОТОКОЛ № 1 От заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе”