Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Важни съобщения

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2020 година

…  Подробно “Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2020 година”

ОБЯВА – Общински съвет – Русе стартира процедура за избор на обществен посредник

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 ОТ „ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 460/22.04.2021 г. Общински съвет – Русе обявява конкурс за Обществен посредник на територията на Община Русе.  Право да кандидатства има всеки български гражданин, който е пълнолетен, неосъждан, който …  Подробно “ОБЯВА – Общински съвет – Русе стартира процедура за избор на обществен посредник”

Списък на допуснати и недопуснати до събеседване кандидати от конкурса за Обществен посредник на територията на Община Русе, обявен с Решение 460 от 22 април 2021 г. на Общински съвет – Русе

Вх. №Име, презиме, фамилия на кандидатаДопуснат до събеседванеОснование за недопускане
  530/ 15.06.2021 г.    Милена Йорданова Цонева-Георгиева    ДА   
546/ 21.06.2021 г.  Ина Георгиева Райчева-Цонева  НЕКандидатът не е представил следния документ, посочен в чл. 6, ал. 3, т.
…  Подробно “Списък на допуснати и недопуснати до събеседване кандидати от конкурса за Обществен посредник на територията на Община Русе, обявен с Решение 460 от 22 април 2021 г. на Общински съвет – Русе”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 340/19.04.2021г. Посоченото предложение и бъдещия …  Подробно “ОБЯВЛЕНИЕ”

О‌ ‌Б‌ ‌Я‌ ‌В‌ ‌А‌

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 ОТ ”ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 460/22.04.2021 г.

Общински съвет – Русе обявява конкурс за Обществен посредник на територията на Община Русе. 

Право да кандидатства има всеки български гражданин, който е пълнолетен, неосъждан, който има …  Подробно “О‌ ‌Б‌ ‌Я‌ ‌В‌ ‌А‌”

Анализ на причините и обстоятелствата довели до замърсяването на въздуха в Община Русе

На 04.03.2021 г. се проведе заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе, на което присъстваха членове на комисията, представители на общинска администрация, на …  Подробно “Анализ на причините и обстоятелствата довели до замърсяването на въздуха в Община Русе”

ПРОУЧВАНЕ НА ЗНАЧИМИТЕ ЕКОЛОГИЧНИТЕ АСПЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ – Любомир Владимиров

ЕКОЛОГИЧЕН КАДАСТЪР НА ОБЩИНА РУСЕ ПРОЕКТ

За въпроси и консултации по проучването, можете да се обръщате към проф. д.н. Любомир Владимиров

0898484313

vladimirov@abv.bg

Проф. д.н. Любомир Владимиров е дългогодишен преподавател в катедра „Топлотехника, хидравлика и инженерна екология“ в Русенския университет …  Подробно “ПРОУЧВАНЕ НА ЗНАЧИМИТЕ ЕКОЛОГИЧНИТЕ АСПЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ – Любомир Владимиров”

ПРОТОКОЛ № 6 От заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе

Днес, 09.11.2020 г. се проведе заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе. На заседанието присъстваха: Дауд Ибрям, Пламен Рашев, Билянa Кирова, Владо Владов, …  Подробно “ПРОТОКОЛ № 6 От заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе”

РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ГЛАСУВАНЕ ПО ПРЕДЛОЖЕИЕ С ВХ. №1269/23.11.2020 Г.

ОТНОСНО:  Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на обект – общинска собственост в тематичен Коледен базар

 ИМЕЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
АЙДОАН АПТИ ДЖЕЛИЛЗА
АЛЕКСАНДЪР НАНЕВ НЕДЕЛЧЕВЗА
АЛИСЕ КЯМИЛОВА МУРТЕЗОВА 
АСЕН ИВАНОВ ДАСКАЛОВЗА
БЕДРОС ЛЕВОН ПЕХЛИВАНЯН 
БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА КИРОВАЗА
ВАЛЕРИ
…  Подробно “РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ГЛАСУВАНЕ ПО ПРЕДЛОЖЕИЕ С ВХ. №1269/23.11.2020 Г.”

Протокол № 5 от заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе

Днес, 28.09.2020 г. се проведе петото заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе. На заседанието присъстваха: Дауд Ибрям – председател, Пламен Рашев – …  Подробно “Протокол № 5 от заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе”