Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Важни съобщения

Анализ на причините и обстоятелствата довели до замърсяването на въздуха в Община Русе

На 04.03.2021 г. се проведе заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе, на което присъстваха членове на комисията, представители на общинска администрация, на …  Подробно “Анализ на причините и обстоятелствата довели до замърсяването на въздуха в Община Русе”

ПРОУЧВАНЕ НА ЗНАЧИМИТЕ ЕКОЛОГИЧНИТЕ АСПЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ – Любомир Владимиров

ЕКОЛОГИЧЕН КАДАСТЪР НА ОБЩИНА РУСЕ ПРОЕКТ

За въпроси и консултации по проучването, можете да се обръщате към проф. д.н. Любомир Владимиров

0898484313

vladimirov@abv.bg

Проф. д.н. Любомир Владимиров е дългогодишен преподавател в катедра „Топлотехника, хидравлика и инженерна екология“ в Русенския университет …  Подробно “ПРОУЧВАНЕ НА ЗНАЧИМИТЕ ЕКОЛОГИЧНИТЕ АСПЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ – Любомир Владимиров”

ПРОТОКОЛ № 6 От заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе

Днес, 09.11.2020 г. се проведе заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе. На заседанието присъстваха: Дауд Ибрям, Пламен Рашев, Билянa Кирова, Владо Владов, …  Подробно “ПРОТОКОЛ № 6 От заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе”

РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ГЛАСУВАНЕ ПО ПРЕДЛОЖЕИЕ С ВХ. №1269/23.11.2020 Г.

ОТНОСНО:  Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на обект – общинска собственост в тематичен Коледен базар

 ИМЕЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
АЙДОАН АПТИ ДЖЕЛИЛЗА
АЛЕКСАНДЪР НАНЕВ НЕДЕЛЧЕВЗА
АЛИСЕ КЯМИЛОВА МУРТЕЗОВА 
АСЕН ИВАНОВ ДАСКАЛОВЗА
БЕДРОС ЛЕВОН ПЕХЛИВАНЯН 
БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА КИРОВАЗА
ВАЛЕРИ
…  Подробно “РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ГЛАСУВАНЕ ПО ПРЕДЛОЖЕИЕ С ВХ. №1269/23.11.2020 Г.”

Протокол № 5 от заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе

Днес, 28.09.2020 г. се проведе петото заседание на временната комисия, създадена с Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе  за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе. На заседанието присъстваха: Дауд Ибрям – председател, Пламен Рашев – …  Подробно “Протокол № 5 от заседание на временната комисия, създадена по Решение № 48/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе”

Определяне кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд Русе

Предложение от Елеонора Николова, общински съветник в О6С-Русе, Председател на Временната комисия,

създадена с Решение № 165, прието с протокол № 9 от 21.05.2020 г. на О6С-Русе

ОТНОСНО: Определяне кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд , които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен …  Подробно “Определяне кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд Русе”

Обявление

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в …  Подробно “Обявление”

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Русе

Кандидатите ще бъдат изслушани от временната комисия на Общински съвет – Русе, създадена с Решение № 165/21.05.2020 г., както следва:
Кандидати с номера от 1 до 55 на 27 август 2020г., от 9 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6, зала „Свети Георги“

Кандидати с номера от …  Подробно “Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Русе”

Дневен ред

1. Екологична програма и инвестиционна политика на Линамар България. Гост ще бъде управителят на дружеството – г-н Лорето Айбанез.

2. Други.