Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Важно съобщение

Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози, вр.чл.24, ал.5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници, е приел Решение № 1163 /13.12.2022 г., с което е определил цени за таксиметров превоз на пътници за 2023 г. за един километър пробег на територията на Община Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе  по ре да на АПК в 30 дневен срок.