Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПРОУЧВАНЕ НА ЗНАЧИМИТЕ ЕКОЛОГИЧНИТЕ АСПЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ – Любомир Владимиров

ЕКОЛОГИЧЕН КАДАСТЪР НА ОБЩИНА РУСЕ ПРОЕКТ

За въпроси и консултации по проучването, можете да се обръщате към проф. д.н. Любомир Владимиров

0898484313

vladimirov@abv.bg

Проф. д.н. Любомир Владимиров е дългогодишен преподавател в катедра „Топлотехника, хидравлика и инженерна екология“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Води редица учебни дисциплини свързани с екологичната експертиза, екологичния мениджмънт, мениджмънта на екопроекти, екологичния риск и екологичната политика. Има успешно  защитени във Военна академия, два дисертационни труда в областта на екологичната сигурност.