Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 194 от АПК Общински съвет – Русе съобщава, че с Решение № 18 от 28 април 2022 г. по административно дело № 740/2021 г. Административен съд – Русе е отменил по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Русе разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (чл. 19, ал. 1, т.4 „разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината“).