Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 481/16.06.2016 г. Посоченото предложение и бъдещият общ административен акт предвижда актуализация на местоположението и броя на местата на таксиметровите стоянки в гр. Русе.
От наложени промени в организацията на движение на някои места от главната улична мрежа и от ежедневната експлоатация на таксиметровите стоянки се налага актуализиране и промяна в броя на стоянките и броя места. Предлаганите корекции са обсъдени и уточнени с представители на по-големите таксиметрови фирми, ползватели на стоянките. Взети са под внимание и техни предложения, относно местоположението на някои от тях. С приемане на предлагания акт ще се постигне: избягване струпването на чакащи коли в повече от регламентираните бройки, което ограничава местата за паркиране; увеличаване видимостта в районите на кръстовищата и избягване на задръстванията (важи с пълна сила особено около притегателните центрове). В резултат на това се очаква подобряване безопасността на движението по улиците, предвид повишената му интензивност и особено в районите на автобусните спирки.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                        /чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев/
 
 
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ
 
 
 
Относно: Актуализация на местоположението и броя на местата на таксиметровите стоянки в гр. Русе
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
            Таксиметровите стоянки на територията на гр. Русе като брой и местонахождение са определени с Решение № 993, прието с Протокол № 47/26.05.06 г., в изпълнение на чл. 47, ал. 1 от Наредба № 34/06.12.99 г. за таксиметров превоз на пътници издадена от министъра на транспорта. Същите са актуализирани няколкократно през 2008 г. и 2009 г., съобразно използваемостта им и са 50 бр. с общо 219 места.
От ежедневната им експлоатация и от наложени промени в организацията на движение на някои места от главната улична мрежа, отново се налага актуализиране и промяна в броя на стоянките и броя места. Такива са случаите по локалното платно на бул. „Липник“ при МОЛ Русе, където има обособена велосипедна алея по проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“, при РУ „А.Кънчев“, в кв. Дружба 1, по бул. „Цар Освободител“ в посока Халите преди ул. „Болярска“.
След извършен оглед се установи, че не всички стоянки се ползват или е завишен броя на местата им. Такива са: на ул. „Чипровци“ преди кафе „Жорела“, на ул. „Доростол“ след сп. „Бр. Миладинови“, на бул. „Скобелев“ след сп. МГ „Баба Тонка“, при ПП „Успех“, на Гара Разпределителна, на ул. „Воден (странично от бл. Плиска), на ул. „Дебър“ (пред „Строител 94“).
От практиката е установена по-голяма или по-малка използваемост на някои от досега приетите таксиметрови стоянки, поради което е извършена корекция със завишаване или намаляване на броя места на съответната стоянка. Това се отнася за мястото на Централна ЖП гара (паркинга до стълбището за автогарата и вляво от жп гарата),  на ул. „П. Д. Петков“, при п.в. Охлюва. Поради завишения интерес от страна на ползващите таксиметровите услуги е предложено разкриването на  нови места на ул. „Славянска“, ул. „Николаевска“, ул. „Атанас Буров“ и бул. „Придунавски“.
Тези корекции са обсъдени и уточнени с представители на по-големите таксиметрови фирми, ползватели на стоянките. Взети са под внимание и техни предложения, относно местоположението на някои от тях. 
Целта е избягване струпването на чакащи коли в повече от регламентираните бройки, което ограничава местата за паркиране; увеличаване видимостта в районите на кръстовищата и избягване на задръстванията (важи с пълна сила особено около притегателните центрове). В резултат на това се очаква подобряване безопасността на движението по улиците, предвид повишената му интензивност и особено в районите на автобусните спирки.
Предложенията са разгледани и на заседания на Комисията по организация и безопасност на движението (КОБД), като окончателният им вариант е приет на заседанието, проведено на 11.03.16 г.
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СТОЯНКИТЕ
Бр.
места
Предложение за промяна
1.
На бул. „Цар Освободител“ в посока СБА след ул. „Болярска“ /начало след м-на за дънкови облекла/
3
3
 
2.
На бул. „Цар Освободител“ в посока Халите преди ул. „Болярска“
4
За закриване
3.
По бул. „Цар Освободител“ пред Автогара-Юг по посока Мелницата /начало пред аптеката/
3
3
4.
Кв. Дружба 3 на ул. „Даме Груев“ пред бл.10
5
5
5.
Кв. Дружба 3, след обръщалото на тролейбусите-посока Печатни платки
3
3
6.
Кв. Дружба 3, пред бл. 6
10
10
7.
Кв. Чародейка-Г-Юг  на ул. „Тодор Икономов“– срещу денонощния паркинг
8
8
8.
На ул. „Чипровци“ преди кафе „Жорела“ на 30 м от кръстовището с ул. „Тича“
3
За закриване
9.
На ул. „Чипровци“ след спирка „Стадион Дунав“ за преместване
6
6
10.
По ул. „Чипровци-пробива“ пред пощата по посока  ОУ „Олимпи Панов“
5
5
11.
По ул. „Чипровци-пробива“  в посока ул. „Петрохан“
5
5
12.
На бул. „Липник“ при МОЛ Русе на локалното платно
10
За закриване
13.
На ул. „Доростол“ след сп.  „Братя Миладинови“
2
За закриване
14.
На ул.  „Скопие“ при  ул. „Доростол“
5
5
15.
При РУ  „Ангел Кънчев“, вляво от централното стълбище
3
За закриване
16.
На ул. „Янтра“ при ул. „Доростол“
4
4
17.
Дом на културата – Механотехникума
6
6
18.
На аварийното тролейбусно обръщало пред „Арда“
4
6
19.
На ул. „Войводова“ при бул. „Фердинанд“
4
6
20.
На ул. „Борисова“-преди Икономическия техникум в посока ЖП гара
4
4
21.
На ул.  „Борисова“ – пред бл. „Лермонтов“
5
5
22.
На ул. „Борисова“- след сп. Централна гара
5
5
23.
На ул. „Борисова“ – бл. „Пушкин“
5
5
24.
На ул. „П.Д.Петков“-вляво, изчаква първа кола
1
1
25.
Останалите изчакват вляво на паркинга
5
10
26.
На бул. „Скобелев“ след сп. МГ  „Баба Тонка“
2
За закриване
27.
По бул.  „Хр. Ботев“ в посока Центъра на изхода от Печатни платки
2
5
28.
Кв. Здравец пред к-с „Стефани“ на ул. „Захари Стоянов“
5
За закриване
29.
Кв. Здравец на ул. „Захари Стоянов” в посока Олимп на 30 м -50 м преди кръстовището
5
5
30.
Кв. Здравец-Изток, пред бл.Явор в посока КАТ на локалното платно
5
3
31.
На ул. „Цветница“ срещу покрития пазар
5
5
32.
Пред бл. „Мара Гидик“ на ул. „Н. Петков“
5
5
33.
На ул. „Цар Калоян“  при Транспортна болница
5
5
34.
На бул „Липник“ пред бл. „Чавдар войвода“  в локалното платно
5
5
35.
На ул.  „Рига“, странично при бл. Ивайло
5
5
36.
На бул. „Гоце Делчев“ преди бул. „В. Левски“
4
4
37.
При п.в. Охлюва
3
5
38.
При ПП  „Успех“ след портала
4
За закриване
39.
Кв. Дружба 1, при бл.7
5
За закриване
40.
Кв. Дружба 3, пред бл. 12
2
2
41.
До зелената ивица успоредна на бул. „Мидия Енос“
2
2
42.
На Централна ЖП гара /паркинга до стълбището за автогарата и вляво от жп гарата/
8
15
43.
На ул.”Независимост” преди п-га на МБАЛ
4
За закриване
44.
Пред ДКЦ-1
5
5
45.
На ул.  „Дебър“ /пред “Строител 94”/
3
За закриване
46.
На ул.  „Воден“ /странично на бл. Плиска/
5
За закриване
47.
На гара Разпределителна
3
За закриване
48.
На ул.  „Воден“ (паркинга срещу п.кл. 20)
4
4
49.
На бул.  „Скобелев“ посока кръговото (преди сп. СБА)
2
За закриване
50.
На бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Тинтява“
3
3
                           НОВИ МЕСТОСТОЯНКИ
1.
На ул. Славянска, след пл. Елиас Канети – вляво на платното
4
 
2.
На ул. Николаевска пред Кабел комерс
2
 
3.
На ул. Николаевска на пл. Левски
4
 
4.
На ул. Ат. Буров – Америк. пазарче
2
 
5.
На ул. Олимпи Панов
2
 
6.
На бул. Придунавски при ул. Н.Палаузов на уширението (площадчето)
3
 
7.
Кв. Здравец-Изток, ул. „Байкал“ посока Олимп (пред Митницата“
5
 
8.
Кв. Дружба 1, западно от СОУ „Васил Левски“
5
 
9.
РУ „А. Кънчев“ на ул. „Студентска“ след кръстовището с ул. „Янтра“ вляво на тротоара (паркинга)
3
 
10.
Паркинга на МОЛ Русе
6
 
 
Предвид горното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
 
            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.47, ал.1 от Наредба № 34/06.12.99 г. за таксиметров превоз на пътници издадена от Министъра на транспорта Общинският съвет реши:
 
1.      Закрива таксиметрови стоянки както следва:
1.1. На бул. „Цар Освободител“ в посока Халите преди ул. „Болярска“ приета с 4 броя паркоместа;
1.2. На ул. „Чипровци“ преди кафе „Жорела“ на 30 м от кръстовището с ул. „Тича“ приета с 3 броя паркоместа;
1.3. На бул. „Липник“ при МОЛ Русе на локалното платно приета с 10 броя паркоместа;
1.4. На ул. „Доростол“ след сп.  „Братя Миладинови“ приета с 2 броя паркоместа;
1.5. При РУ  „Ангел Кънчев“, вляво от централното стълбище приета с 3 броя паркоместа;
1.6. На бул. „Скобелев“ след сп. МГ  „Баба Тонка“ приета с 2 броя паркоместа;
1.7. В кв. Здравец пред к-с „Стефани“ на ул. „Захари Стоянов“ приета с 5 броя паркоместа;
1.8. При ПП  „Успех“ след портала приета с 4 броя паркоместа;
1.9. В кв. Дружба 1, при бл.7 приета с 5 броя паркоместа;
1.10. На ул. „Независимост” преди п-га на МБАЛ приета с 4 броя паркоместа;
1.11. На ул.  „Дебър“ /пред “Строител 94”/ приета с 3 броя паркоместа;
1.12. На ул.  „Воден“ /странично на бл. Плиска/ приета с 5 броя паркоместа;
1.13. На гара Разпределителна приета с 3 броя паркоместа;
1.14. На бул.  „Скобелев“ посока кръговото (преди сп. СБА) приета с 2 броя паркоместа;
 
2. Увеличават се местата на таксиметровите стоянки намиращи се на:
2.1.  Аварийното тролейбусно обръщало пред „Арда“ от 4 бр. стават общо 6 бр.;
2.2. Ул. „Войводова“ при бул. „Фердинанд“ от 4 бр. стават общо 6 бр.;
2.3. Ул. „П. Д. Петков“ – вляво при ул. „Раковска“ от 5 бр. стават общо 10 бр.;
2.4. На бул.  „Хр. Ботев“ в посока Центъра на изхода от Печатни платки от 2 бр. стават общо 5 бр.;
2.5. При п.в. Охлюва от 3 бр. стават общо 5 бр.;
2.6. Централна ЖП гара /паркинга до стълбището за автогарата и вляво от жп гарата/ от 8 бр. стават общо 15 бр.; 
3. Паркоместа на такси стоянката в Кв. Здравец-Изток, пред бл.Явор в посока КАТ на локалното платно се намаляват от 5 бр. на 3 бр.; 
4. Да се обособят таксиметрови стоянки:
4.1. На ул. „Славянска“, след пл. „Елиас Канети“ – вляво на платното с 4 броя паркоместа;
4.2. На ул. „Николаевска“ пред Кабел комерс с 2 броя паркоместа;
4.3. На ул. „Николаевска“ на пл. „Левски“ с 4 броя паркоместа;
4.4. На ул. „Ат. Буров“ – Американското пазарче с 2 броя паркоместа;
4.5. На ул. „Олимпи Панов“ с 2 броя паркоместа;
4.6. На бул. „Придунавски“ при ул. „Н. Палаузов“ на уширението (площадчето) с 3 броя паркоместа;
4.7. В кв. Здравец-Изток, ул. „Байкал“ посока Олимп (пред Митницата) с 5 броя паркоместа;
4.8. В кв. Дружба 1, западно от СОУ „Васил Левски“ с 5 броя паркоместа;
4.9. На ул. „Студентска“ след кръстовището с ул. „Янтра“ вляво на тротоара с 3 броя паркоместа;
4.10. На паркинга на МОЛ Русе с 6 броя паркоместа; 
5. Направените изменения да се отразят в Приложение № 1 за утвърдените такси-стоянки към Решение №645 Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г. 
6. Стоянките да се маркират и обозначат, при спазване на чл.130 от Наредба № 18/23.07.01 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за сигнализация на пътищата с пътни знаци. 
 
 
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе