Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Важни съобщения

ОБЯВА

Временната комисия към Общински съвет – Русе, избрана с Решение № 4 по Протокол № 1/09.11.2015г, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, във връзка с изготвянето на предложение за определяне на съдебните заседатели за Районен съд – Русе за мандат 2015-2020 г. от района …  Подробно “ОБЯВА”

ОБЯВА

Временната комисия към Общински съвет – Русе, избрана с Решение № 1152 по Протокол № 41/11.09.2014г, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, във връзка с изготвянето на предложение за определяне на съдебните заседатели за Окръжен съд – Русе за мандат 2015-2020 г. от района …  Подробно “ОБЯВА”

О Б Я В А НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 ОТ ”ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 912/20.02.2014 г. и № 939/20.03.2014 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
О Б Я В А
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 ОТ ”ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 912/20.02.2014 г. и № 939/20.03.2014 г.

Общински съвет – Русе обявява конкурс за Обществен посредник на територията на Община Русе. …  Подробно “О Б Я В А НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 ОТ ”ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 912/20.02.2014 г. и № 939/20.03.2014 г.”

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 145/ 18.02.2014 г. Предмет на …  Подробно “УВЕДОМЛЕНИЕ”

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в …  Подробно “О Б Я В Л Е Н И Е”

Kонкурс за Обществен посредник на територията на Община Русе

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
О Б Я В А
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 ОТ ”ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 748/19.09.2013 г.

Общински съвет – Русе обявява конкурс за Обществен посредник на територията на Община Русе.
Право да кандидатства има …  Подробно “Kонкурс за Обществен посредник на територията на Община Русе”

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК Община Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 740/16.08.2013 г. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е частично изменение и …  Подробно “УВЕДОМЛЕНИЕ”