Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Oбществено обсъждане на отчета за изпълнение на миналогодишния бюджет на Община Русе

На 18.02 в „Пленарна зала“ на Община Русе приключи общественото обсъждане на отчета за изпълнение на миналогодишния бюджет на Община Русе за 2013 г. и по проектите „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ и „Подобряване достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с паневропейски транспортен коридор №9“.На обсъждането с граждани присъстваха председателя на ОбС Васил Пенчев, кметът Пламен Стоилов, директорката на дирекция „Финансови стопански дейности“ г-жа Емилия Пенева както и общински съветници.