Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Етикет: решения, заседание, общински съвет, Русе

РЕШЕНИЕ № 1144 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1144 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1145 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл.21, ал.2q във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. Приходи – държавни дейности
§2405 „Приходи от наеми на имущество“ +1 200лв.
ОУ „Иван Вазов“ +1 200лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“ +433лв.
ОУ „Иван Вазов“ …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1145 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1146 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.36 ал.2 от Постановление №344 от 21.12.2018 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., Общински съвет – Русе реши:
Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1146 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1147 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Русе реши:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1147 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1148 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема отчетите на Председателите на народните читалища за осъществените читалищни дейности на територията на Община Русе за 2018 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1148 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1150 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ, Общински съвет – Русе реши:
Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев““ АД д-р Севдалин Ангелов, д-р Ервин Чакърян и д-р Милко Борисов да гласуват „ЗА“ …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1150 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.”

РЕШЕНИЕ № 1136 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява подписаното споразумение за предоставяне на консултантски услуги на Община Русе от Европейската инвестиционна банка чрез Европейския …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1136 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.”