Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1035 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал.4 от ЗООС, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021-2027 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)