Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1164 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, и на чл. 256, ал. 1, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 12 предл. второ от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема Стратегия за развитие на предучилищното и училищно образование в община Русе (2022-2026).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)