Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 118 Прието с Протокол № 5/16.02.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА, и във връзка с чл.11, ал.1, чл.12, т.1 и чл.13, ал.6, т.1 и т.3 от Закона за туризма, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Отчета на Програма за развитие на туризма на Община Русе през 2023 г., съгласно Приложение 1
  2. Приема Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2024 г., съгласно Приложение 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)