Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1193 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл.22 от ЗМСМА във връзка с чл.9, ал.11 от ЗЗБ,  Общинският съвет реши:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)