Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 121 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец май 2023 г. до месец октомври 2023 г.  включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)