Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1246 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

  1. Приема документа „Стратегия за електронно управление на Община Русе за периода 2019 – 2024г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)