Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1422 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

Приема Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Русе 2022 – 2027 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)