Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1427 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за приходите и разходите по провеждането на 62-то издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни” 2023 г., съгласно Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)