Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 217 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Русе реши:

  1. Отлага приемане на отчета на ВЧ „Зора“.
  2. Приема отчетите на Председателите на народните читалища: НЧ „А. Кънчев 1901“, НЧ „Христо Ботев 1908“, НЧ „Захари Стоянов 1937“, НЧ „Г. Бенковски 1937“, НЧ „В. Левски 1945“, НЧ „Анжела Чакърян 2008“,  НЧ „Гоце Делчев 2010“, НЧ „Стефан Караджа 2018“,  НЧ „Гюнеш 2012“, НЧ „Просвета 1928“, НЧ „Св.Св. Кирил и Методий 1924“, НЧ „Просвета 1915“, НЧ „Пробуда 1901“, НЧ „Пробуда 1907“, НЧ „Надежда 1908“, НЧ „Тома Кърджиев 1873“, НЧ „Светлина 1927“, НЧ „В. Левски 1928“, НЧ „Св. Д. Басарбовски 1902“, НЧ „Светлина 1928“, НЧ „М. Горки 1928“, НЧ „Просвета 1927“, НЧ „Напредък 1928“, НЧ „Н. Й. Вапцаров 1951“,  за осъществените читалищни дейности на територията на Община Русе за 2023 г., съгласно Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)