Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 236 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл. 10, ал.1 от Закон за енергията от възобновяеми източници, Общински съвет – Русе реши:

О Д О Б Р Я В А:

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2023.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)